Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất cao nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Sáng 9/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 6 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5  tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh thông tin một số nội dung về các kỳ thi năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Kha Văn Tám thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó nhấn mạnh về các Nghị quyết đã được thông qua liên quan đến 5 vấn đề cơ bản bao gồm: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; Nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Kha Văn Tám đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền 9 nội dung trọng tâm.

Cụ thể, cần tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, cần lan tỏa sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội  5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm; 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020); 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020); Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi năm học 2019 – 2020 trong điều kiện ứng phó với dịch Covid – 19.

Để chủ động phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Về các biện pháp khắc phục phòng, chống nắng hạn, phòng chống cháy rừng, đuối nước, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo cần phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với trẻ em, học sinh, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng đó, tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại quốc phòng với trọng tâm là công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, góp phần đảm bảo ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới.