Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Chiều 14/8, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2019, thông qua các nội dung về Chương trình phối hợp năm 2020 - 2021, Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phối hợp thực hiện công tác quản lý, định hướng tư tưởng

Ngày 31/5/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2014 - 2019. Tại buổi làm việc, 2 cơ quan đã đề ra chương trình phối hợp công tác năm 2019 với 7 nội dung.

Cụ thể, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách có tác động lớn trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để có giải pháp công tác tư tưởng, định hướng tuyên truyền.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày những kết quả phối hợp công tác giữa 2 cơ quan trong năm 2019. Ảnh: Phạm Bằng

Hai cơ quan cũng phối hợp rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - xã hội, nhất là trong tham mưu các chủ trương, cơ chế, chính sách trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; phối hợp tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo.

Cùng đó, phối hợp thực hiện công tác quản lý, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, xử lý vấn đề báo nêu, trả lời báo chí, người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp trong công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thống nhất 8 nội dung trọng tâm

Tại buổi làm việc hôm nay, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến xung quanh những kết quả phối hợp giữa 2 cơ quan; đồng thời phân tích, góp ý vào những nội dung trong dự thảo quy chế, chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Trong đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng, việc cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý, trả lời vấn đề báo nêu của một số sở, ngành chưa kịp thời, còn chung chung. Nhiều vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm nhưng chưa được thông tin kịp thời, đầy đủ.

Qua đó thống nhất trong thời gian tới, 2 cơ quan cần thực hiện tốt công tác phối hợp để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí một cách kịp thời; qua đó định hướng thông tin đầy đủ, chính xác cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan trong giai đoạn 2020 - 2021 với 8 nội dung quan trọng. Đồng thời, ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực; phát huy trách nhiệm của 2 bên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu hiết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, phối hợp tích cực, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua. Tất cả với một mục tiêu chung, làm sao để công tác chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh ngày càng tốt hơn, đặc biệt là công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng thống nhất 8 nội dung trọng tâm trong quy chế, chương trình phối hợp. Đồng thời cho rằng, năm 2020 và 2021 có nhiều nhiệm vụ quan trọng là tổ chức Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, thì đây là giai đoạn tỉnh đang nỗ lực, quyết tâm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết quy chế, chương trình phối hợp công tác năm 2020 - 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời cho rằng, 2 cơ quan cần phải thực hiện tốt công tác dự báo những vấn đề có thể xảy ra. Từ đó, nắm bắt và định hướng thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh phải đề cao tính chủ động trong cung cấp thông tin với quan điểm công khai, minh bạch. Đồng thời, phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm đưa chương trình phối hợp ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả./.

Tin liên quan

Những chặng đường vẻ vang của ngành Tuyên giáo

Những chặng đường vẻ vang của ngành Tuyên giáo

(Baonghean.vn) - Ngày 1/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, ngành, đồng bào, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ".

Các tin khác