Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Trang bị thêm kiến thức về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng - đó là yêu cầu, mục đích của Hội nghị tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức.

Sáng ngày 6/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức cấp ủy, lãnh đạo phòng nội vụ các huyện, thành phố, thị xã và một số đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Hồng Huế

Theo chương trình, các học viên được nghe giới thiệu về các chuyên đề do lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị và trình bày, gồm: (1) Quán triệt một số điểm mới trong Quy định 3702-QĐ/TU về tiêu chuẩn chức danh; tiêu chí đánh giá cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; Quy định 3703-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; (2) Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; (3) Những vấn đề cần lưu ý trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (4) Hướng dẫn chuyển xếp ngạch lương cho cán bộ, công chức và người lao động.

Hội nghị còn được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương trình bày và trao đổi về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.

Kết thúc các chuyên đề, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ chủ trì nội dung thảo luận để các học viên có cơ hội trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

Toàn cảnh buổi khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Hồng Huế

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các vấn đề được báo cáo trong Hội nghị tập huấn này đều rất quan trọng, thường xuyên phải giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều nội dung đã được thực hiện tốt nhưng đến nay, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới, phù hợp hơn và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Những nội dung đó là cơ sở quan trọng cho các đồng chí làm công tác tổ chức quán triệt sâu sắc, để chỉ đạo và triển khai tại cơ sở./.

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)