Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 10/12, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận (đợt 3) cho đội ngũ làm công tác mặt trận ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lê Văn Ngọc nhấn mạnh: Yêu cầu hoạt động của MTTQ các cấp cần làm nổi bật vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước các cấp với Nhân dân nhằm chuyển tải, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của các cấp đi vào cuộc sống.

Đồng thời chuyển tải các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, hiến kế, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Vì vậy, lớp tập huấn (đợt 3) được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Lê

Trong hai ngày 10 và 11/12, gần 200 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của 21 huyện, thành, thị và Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được quán triệt nội dung của 3 chuyên đề về công tác phong trào, công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

 Qua đó, nhằm hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ mặt trận Tổ quốc các địa phương trao đổi chia sẻ kinh nghệm công tác ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

Chuyên đề “Phát huy vai trò của người có uy tín trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số” nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng như một số giải pháp phát huy vai trò của người uy tín trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, tham gia lớp tập huấn các học viên được  đại diện Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) quán triệt chuyên đề tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.