Nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ văn hóa

(Baonghean.vn) - Sáng 24/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình năm 2016.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý cho lãnh đạo và chuyên viên ngành văn hoá cấp cơ sở. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp cận một số văn bản quy phạm pháp luật mới về hoạt động thể dục - thể thao ngoài công lập; lĩnh vực du lịch; di sản văn hoá; việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh...

Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 2016.

Cũng tại đây, các học viên sẽ trao đổi những vướng mắc trong công tác quản lý trên từng lĩnh vực tại địa phương, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động thực tiễn. Từ đó để mỗi người thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác được giao, làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở.

Mỹ Hà