Nâng cao tính tự chủ và khả thi của các chương trình, đề án

(Baonghean.vn) - Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 2, chiều 24/2, UBND tỉnh Nghệ An thảo luận về một số chương trình, đề án quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn, đại diện một số ngành đã góp ý bổ sung: triển khai chương trình nên gắn với an toàn làm chủ, giải quyết khiếu nại tố cáo, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao của Nghị quyết 26, kế hoạch xây dựng các khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu...

Đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo dự thảo Chương trình thực hiện NQ 28 về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phát biểu bổ sung vào Chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý Chương trình hành động của tỉnh cần có ý kiến của lãnh đạo Quân khu 4; sau khi thông qua chương trình, kế hoạch triển khai cần ngắn gọn, súc tích hơn và chú ý đến tính khả thi của một số chỉ tiêu đề ra….

Về Đề án nâng cấp Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, trên cơ sở ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến tại một số phiên làm việc trước, tại phiên họp này, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã đổi tên lại thành Đề án nâng cấp Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An ngang tầm, đáp ứng được chức năng của Đài Phát thanh – Truyền hình khu vực để phù hợp hơn với nguồn lực và điều kiện Nghệ An.

Đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh báo cáo Đề án nâng cấp, trở thành Đài khu vực

Phát biểu góp ý về Đề án, lãnh đạo một số sở, ngành và UBND tỉnh cho rằng Đề án là cơ hội nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, chất lượng phát sóng đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của nhân dân. Tuy nhiên, đại diện các sở ngành cũng băn khoăn và đề nghị cơ quan chủ dự án nêu rõ tiêu chí Đài ngang tầm khu vực, quy hoạch của nhà nước về Đài khu vực Bắc Trung bộ như thế nào? Cơ sở, nguồn lực kinh phí để thực thi đề án, mua sắm trang thiết bị; về lâu dài phải xây dựng Đài theo hướng tự chủ, tự trang trải cho bộ máy và hoạt động được…

Đồng chí Đinh Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến về Đề án nâng cấp Đài PT-TH tỉnh

Kết luận nội dung Đề án, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhất trí với tên gọi Đề án nhưng cơ quan chủ Đề án phải tính toán tổng thể kinh phí, trong đó phân chia từng giai đoạn thực hiện; giao cho Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng, hoàn thiện lại Đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận

Liên quan đến việc thành lập Trường trung cấp Công nghệ và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Trường Truyền thông đa phương tiện VTC và quy hoạch quần thể du lịch sinh thái Lan Châu – Song Ngư, sau khi Sở Lao động TBXH, Sở Xây dựng trình bày dự thảo đề án, lãnh đạo các sở ngành tiếp tục góp ý đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, mục đích thành lập, nâng cấp trường; vì sao không xã hội hóa đầu tư mà dựa hoàn toàn vào nguồn ngân sách? Cơ sở bố trí sắp xếp bộ máy và nguồn kinh phí để thực hiện Đề án nâng cấp Trường VTC đưa về trực thuộc Sở Lao động TBXH. Việc sớm xây dựng và thông qua quy hoạch chi tiết Quần thể Khu du lịch Lan Châu - Song Ngư (Cửa Lò) là cơ sở bước đệm để thực hiện tốt kế hoạch, dự án thu hút đầu tư của tỉnh.

Nguyễn Hải