Nâng chất lượng công tác dân vận trong Khối Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2018 - 2020 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chiều 9/7.
Lãnh đạo hai đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Quốc Đạt
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng chủ trì Lễ ký kết.

Tại Lễ ký kết, các đại biểu đồng tình cao với báo cáo kết quả phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 và Dự thảo chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, việc ban hành các chủ trương như: Nghị quyết  01 về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”, Chỉ thị 02 về “Lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa trong Khối các cơ quan tỉnh” đã góp phần đưa nội dung công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Quốc Đạt
Chương trình phối hợp đã xây dựng và đẩy mạnh phòng trào “Dân vận khéo”, “Điểm sáng” về thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền gắn với xây dựng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Thực hiện có hiệu quả chương trình giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An; 51 đơn vị trong Đảng bộ Khối thường xuyên giúp đỡ  các xã nghèo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp đỡ về cơ sở vật chất, hỗ trợ tặng quà với số tiền trên10 tỷ đồng...
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Quốc Đạt

Trên cơ sở kết quả đạt được trong giai đoạn 2015 – 2018 và yêu cầu nhiệm vụ công tác của hai đơn vị trong điều kiện mới, hội nghị đã thảo luận, xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2020 với nhiều nội dung, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, phát huy tốt hệ thống thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí trong  Đảng bộ Khối.

Đồng chí Thái Thanh Quý và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cùng tham gia ký kết các nội dung phối hợp giai đoạn 2018-2020. Ảnh: Quốc Đạt
Hai bên cùng phối hợp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Điểm sáng” gắn với xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác;
Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các nghị định, quy định, chỉ thị của Chính phủ về công tác dân vận ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.