NDP hỗ trợ Việt Nam 800.000 USD đối phó với dịch cúm gia cầm

Chính phủ Việt Nam mới đây đã thông qua dự án của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Y tế phối hợp thực hiện, nhằm hỗ trợ năng lực, phối hợp và chia sẻ kiến thức để áp dụng cách tiếp cận thống nhất bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.
 

Với kinh phí 800.000 USD do USAID tài trợ, UNDP tại Việt Nam sẽ hỗ trợ làm giảm các mối đe dọa y tế cộng đồng từ đại dịch cúm và cúm gia cầm (API), cùng các dịch bệnh truyền nhiễm mới khác (EIDs) với một cách tiếp cận thống nhất nhằm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

 
Việt Nam nằm trong khu vực có nguy cơ tương đối cao về các loại bệnh truyền nhiễm mới nổi, và gần đây vi rút cúm A/H7N9 được phát hiện trên người và động vật tại quốc gia láng giềng Trung Quốc cho thấy nguy cơ tiềm tàng nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế.

Bà Pratibha Metha, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: “Cách tiếp cận thống nhất ghi nhận rằng sức khỏe của con người có sự gắn bó chặt chẽ với sức khỏe của các loài động vật, kể cả nuôi nhốt hay hoang dã, và các dịch bệnh trên động vật có thể truyền qua con người nếu có cơ hội. Chúng ta cần xây dựng các chính sách hữu hiệu, các cách tiếp cận điều tiết mới nhất, cho phép thực thi hiệu quả và nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo sự an toàn thông qua việc phòng ngừa dịch bệnh ở người, ở vật nuôi và các động vật hoang dã”.

Trong khuôn khổ dự án này, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ thúc đẩy các cơ chế điều phối quốc gia giữa các lĩnh vực sức khỏe con người và sức khỏe động vật được sửa đổi, thông qua các hoạt động tăng cường năng lực và kỹ năng cho Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế, cũng như các đối thoại kỹ thuật phù hợp với xu hướng quốc gia và thế giới.
 
UNDP và USAID đã từng hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề đại dịch cúm và cúm gia cầm (API) thông qua Chương trình Chung của Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam về Cúm Gia cầm (2005-2011) và dự án “Hỗ trợ Quản lý Kiến thức và Đối thoại Chính sách thông qua quan hệ đối tác về Đại dịch Cúm và Cúm Gia Cầm (KMP-API)” từ 2011 đến 2013.
 
Theo ndh.vn