Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An nỗ lực vì mục tiêu giảm nghèo, tiếp sức làm giàu

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh, nhiều hộ gia đình ở Nghệ An đã có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập ổn định của người dân được nhân rộng, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
Nâng hiệu quả dòng vốn chính sách
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra. 
Đến 31/12/2019, Chi nhánh đã thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ triển khai (tăng 4 chương trình so với nhiệm kỳ trước), với tổng nguồn vốn đạt 8.376 tỷ đồng, tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ là 2.135 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân 6,1%/năm (hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra là từ 5-7%).
Ngân hàng CSXH làm việc với các tổ vay vốn ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền
Ngân hàng CSXH làm việc với các tổ vay vốn ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền

Thực hiện cho vay đạt doanh số 12.000 tỷ đồng (tăng 50% so với nhiệm kỳ trước), doanh số thu nợ đạt 9.885 tỷ đồng (tăng 102% so với nhiệm kỳ trước). Tổng dư nợ đạt 8.361tỷ đồng, tăng 2.130 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,1% (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là từ 5-7%).

Chất lượng tín dụng luôn ổn định và không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức dưới 0,5%, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần qua các năm, hiện nay chỉ chiếm 0,12%/tổng dư nợ (giảm 0,1% so với đầu nhiệm kỳ, thấp hơn 0,38% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra).
Công tác kế toán, tài chính cũng được BCH Đảng ủy chi nhánh quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo triển khai. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu lãi. Tổ chức quản lý tốt vốn, tài sản của Nhà nước; thực hiện an toàn thu - chi lượng tiền mặt lớn  qua quỹ hàng năm.
Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thu hút nguồn vốn lớn, tổ chức cho vay hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động. Lãnh đạo thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, công tác xã hội.
Tặng quà gia đình chính sách ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền
Tặng quà gia đình chính sách ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chi nhánh luôn quan tâm làm tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chung tay cùng xã hội chăm lo tốt hơn cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình có công với cách mạng. Trong nhiệm kỳ, chi nhánh tiếp tục vận động cán bộ viên chức và người lao động đóng góp gần 2,2 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong điều kiện hoạt động có nhiều khó khăn và biến động, nhưng Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo, cùng tập thể CBCNV Chi nhánh vượt qua khó khăn, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, Chi nhánh tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc làm, đời sống, các chế độ chính sách của cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và các đoàn thể được chăm lo, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Chú thích?
Nhờ phát huy hiệu quả vốn vay, nhiều gia đình đã vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh trên: Cán bộ NHCS Quỳ Hợp thăm gia đình chị Vi Thị Đào ở xóm Thái Quang, xã Châu Thái, Quỳ Hợp - hộ vay vốn hiệu quả trên địa bàn. Ảnh trái dưới: Chị em tổ tiết kiệm bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông phát triển nghề dệt thổ cẩm. Ảnh phải dưới: Mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, Châu Đình, Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Huyền
Trong 5 năm, Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 05 năm liền đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh", trong đó 2 năm liên tục 2018-2019 đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; nhiều năm liên tục là tập thể Lao động xuất sắc, năm 2015 là đơn vị xuất sắc nhất khu vực,  năm 2019 là đơn vị xuất sắc nhất chuyên đề kiểm tra kiểm soát và đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và các bộ, ngành; 02 năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước. 
Tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách
Với những kết quả đạt được, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Nghệ An đã và đang triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo đúng mục tiêu của Chính phủ; từng bước xây dựng Chi nhánh hoạt động ổn định và phát triển, góp phần tích cực  thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Thu Huyền
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi Lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Thu Huyền

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hoạt động của Đảng bộ dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Nghệ An vẫn là một tỉnh nghèo, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, nhiều xã miền núi khó khăn về kinh tế - xã hội; thiên tại, dịch bệnh xảy ra thường xuyên, phức tạp; đối tượng phục vụ của đơn vị là những  đối tượng yếu thế, rủi ro cao...

Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững và phát huy, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Đồng thời, tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, khắc phục khó khăn để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt 6 mục tiêu trong Chiến lược phát triển bền vững Ngân hàng CSXH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Lãnh đạo NHCS động viên bà con Kỳ Sơn phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền.
Lãnh đạo NHCS động viên bà con Kỳ Sơn phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Chi nhánh được xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.

Ông Trần Khắc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An 

CÁC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025:

Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ hàng năm tối thiểu 8%; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%, trong đó nợ quá hạn năm sau giảm so với năm trước; Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ thu lãi trên 95% lãi phải thu. Đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn kho quỹ và tài sản của cơ quan. Hàng năm phấn đấu đạt Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn, đoàn thanh niên xếp loại xuất sắc.
Đối với công tác Đảng: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm.

tin mới

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nguồn tín dụng lãi suất tốt dành cho các doanh nghiệp thủy sản nói riêng và lĩnh vực xuất khẩu nông sản nói chung khá dồi dào. Chương trình được kỳ vọng tạo đà bứt phá cho xuất khẩu những tháng cuối năm, tuy nhiên cho đến thời điểm này, doanh nghiệp không mặn mà.

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sinh kế chủ yếu của người dân xã biên giới Ngọc Lâm (Thanh Chương) là trồng keo. Từ trước đến nay người dân phải đi mua cây keo giống ở địa phương khác với giá và chi phí khá cao. Nay chính quyền và nhân dân quyết vay vốn xây vườn ươm giống cây trồng nguyên chủng tự phục vụ.

Thi công xử lý đoạn nền móng yếu

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường N5 giai đoạn 2

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Khu kinh tế Đông Nam: Giai đoạn 2 đường N5 có chiều dài khoảng 5 km từ Quốc lộ 1A, xã Nghi Long đến đường ven biển xã Nghi Quang thực hiện được gần 70% khối lượng và phấn đấu cuối năm 2023 sẽ được hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

(Baonghean.vn) - Theo lộ trình Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế tỉnh Nghệ An sẽ triển khai chức năng bản đồ số hoá hộ kinh doanh vào giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/02/2024. Bản đồ số hộ kinh doanh được đánh giá là một trong những giải pháp quản lý kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có kế hoạch tổ chức lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng kinh doanh máy bán hàng tự động tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không Vinh với các nội dung sau:

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ TP Vinh. Ảnh: Hải An

Hàng lậu, hàng giả vẫn hoành hành tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có sự vào cuộc xử lý từ các lực lượng chức năng, tuy nhiên, vấn nạn hàng lậu, hàng giả ở Nghệ An vẫn hoành hành, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.