Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An nỗ lực vì mục tiêu giảm nghèo, tiếp sức làm giàu

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh, nhiều hộ gia đình ở Nghệ An đã có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập ổn định của người dân được nhân rộng, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
Nâng hiệu quả dòng vốn chính sách

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra. 
Đến 31/12/2019, Chi nhánh đã thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ triển khai (tăng 4 chương trình so với nhiệm kỳ trước), với tổng nguồn vốn đạt 8.376 tỷ đồng, tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ là 2.135 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân 6,1%/năm (hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra là từ 5-7%).

Ngân hàng CSXH làm việc với các tổ vay vốn ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền
Ngân hàng CSXH làm việc với các tổ vay vốn ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền

Thực hiện cho vay đạt doanh số 12.000 tỷ đồng (tăng 50% so với nhiệm kỳ trước), doanh số thu nợ đạt 9.885 tỷ đồng (tăng 102% so với nhiệm kỳ trước). Tổng dư nợ đạt 8.361tỷ đồng, tăng 2.130 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,1% (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là từ 5-7%).

Chất lượng tín dụng luôn ổn định và không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức dưới 0,5%, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần qua các năm, hiện nay chỉ chiếm 0,12%/tổng dư nợ (giảm 0,1% so với đầu nhiệm kỳ, thấp hơn 0,38% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra).
Công tác kế toán, tài chính cũng được BCH Đảng ủy chi nhánh quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo triển khai. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu lãi. Tổ chức quản lý tốt vốn, tài sản của Nhà nước; thực hiện an toàn thu - chi lượng tiền mặt lớn  qua quỹ hàng năm.
Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thu hút nguồn vốn lớn, tổ chức cho vay hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động. Lãnh đạo thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, công tác xã hội.

Tặng quà gia đình chính sách ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền
Tặng quà gia đình chính sách ở bản Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chi nhánh luôn quan tâm làm tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chung tay cùng xã hội chăm lo tốt hơn cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình có công với cách mạng. Trong nhiệm kỳ, chi nhánh tiếp tục vận động cán bộ viên chức và người lao động đóng góp gần 2,2 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong điều kiện hoạt động có nhiều khó khăn và biến động, nhưng Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo, cùng tập thể CBCNV Chi nhánh vượt qua khó khăn, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, Chi nhánh tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc làm, đời sống, các chế độ chính sách của cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và các đoàn thể được chăm lo, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Chú thích?
Nhờ phát huy hiệu quả vốn vay, nhiều gia đình đã vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh trên: Cán bộ NHCS Quỳ Hợp thăm gia đình chị Vi Thị Đào ở xóm Thái Quang, xã Châu Thái, Quỳ Hợp - hộ vay vốn hiệu quả trên địa bàn. Ảnh trái dưới: Chị em tổ tiết kiệm bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông phát triển nghề dệt thổ cẩm. Ảnh phải dưới: Mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, Châu Đình, Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Huyền
Trong 5 năm, Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 05 năm liền đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh", trong đó 2 năm liên tục 2018-2019 đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; nhiều năm liên tục là tập thể Lao động xuất sắc, năm 2015 là đơn vị xuất sắc nhất khu vực,  năm 2019 là đơn vị xuất sắc nhất chuyên đề kiểm tra kiểm soát và đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và các bộ, ngành; 02 năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước. 
Tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

Với những kết quả đạt được, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Nghệ An đã và đang triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo đúng mục tiêu của Chính phủ; từng bước xây dựng Chi nhánh hoạt động ổn định và phát triển, góp phần tích cực  thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Thu Huyền
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi Lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Thu Huyền

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hoạt động của Đảng bộ dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Nghệ An vẫn là một tỉnh nghèo, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, nhiều xã miền núi khó khăn về kinh tế - xã hội; thiên tại, dịch bệnh xảy ra thường xuyên, phức tạp; đối tượng phục vụ của đơn vị là những  đối tượng yếu thế, rủi ro cao...

Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững và phát huy, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Đồng thời, tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, khắc phục khó khăn để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt 6 mục tiêu trong Chiến lược phát triển bền vững Ngân hàng CSXH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãnh đạo NHCS động viên bà con Kỳ Sơn phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền.
Lãnh đạo NHCS động viên bà con Kỳ Sơn phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Chi nhánh được xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.

Ông Trần Khắc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An 

CÁC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025:

Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ hàng năm tối thiểu 8%; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%, trong đó nợ quá hạn năm sau giảm so với năm trước; Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ thu lãi trên 95% lãi phải thu. Đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn kho quỹ và tài sản của cơ quan. Hàng năm phấn đấu đạt Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn, đoàn thanh niên xếp loại xuất sắc.
Đối với công tác Đảng: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

(Baonghean.vn) - Hôm nay Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII bước vào ngày làm việc thứ hai. Thu hút sự quan tâm của dư luận là hai nhóm nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai và chính sách đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An trả lời chất vấn về bố trí vốn đối ứng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An trả lời chất vấn về bố trí vốn đối ứng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

(Baonghean.vn) - Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải khẳng định: Việc bố trí vốn đối ứng của Nghệ An cho các chương trình mục tiêu quốc gia hoàn toàn đảm bảo. 
Một số vấn đề cần tập trung nguồn vốn để thực hiện tốt trong thời gian tới

Cần tuân thủ các quy định của luật khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn nhóm vấn đề về nguồn vốn đối ứng thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp thực hiện 
SLNA gặp Hà Nội FC trên sân Vinh. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

V. League và cuộc đua quyết liệt ngoài sân cỏ

(Baonghean.vn) - V.League những mùa gần đây đang có sự chuyển động đáng chú ý với sự xuất hiện của những “đại gia bóng đá mới” như Hải Phòng, Bình Định và mới nhất là Nam Định, cùng với sự giải thể cũng rất đáng quan tâm của Quảng Ninh, có thể cả Sài Gòn FC hoặc Cần Thơ ở giải hạng Nhất
Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực hiện những nội dung mà đại biểu nêu tại kỳ họp

Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực hiện những nội dung mà đại biểu nêu tại kỳ họp

(Baonghean.vn) - Nhiều cử tri cho rằng, phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã giúp người dân hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực tế, đề nghị các cấp ngành thực hiện sớm nhất các giải pháp đã nêu tại kỳ họp.
Quỹ Bảo trợ

Hơn 2.000 trẻ em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An được khám, cấp thuốc miễn phí

(Baonghean.vn) - Chiều 8/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em khuyết tật và trẻ em miền núi khó khăn tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh và các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Quỳ Hợp.
Gần 77.000 xe Kia Sportage 2023 bị triệu hồi do lỗi túi khí

Gần 77.000 xe Kia Sportage 2023 bị triệu hồi do lỗi túi khí

Đây không phải lần đầu tiên chủ sở hữu Kia Sportage 2023 tại Mỹ nhận được thông báo triệu hồi xe từ nhà sản xuất và nguyên nhân của đợt triệu hồi này được cho là bởi túi khí rèm bên có thể đã không được lắp ráp đúng cách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình vấn đề phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và vận hành hồ, đập trong mùa mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình vấn đề phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và vận hành hồ, đập trong mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Trong phiên trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII về công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và quản lý, vận hành các hồ, đập thuỷ lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia giải trình.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu 5 vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn hồ, đập

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu 5 vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn hồ, đập

(Baonghean.vn) - Liên quan đến nội dung chất vấn, trả lời chất vấn nhóm vấn đề công tác khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và quản lý hồ, đập thuỷ lợi, thuỷ điện, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đã nêu 5 vấn đề các sở, ban ngành, địa phương cần quan tâm.

Kiểm tra quản lý bệnh nhân HIV. Ảnh: Thành Chung

Đoàn liên ngành Trung ương đánh giá cao công tác điều trị HIV của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Kiểm tra thực tế, đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong công tác điều trị ARV, điều trị đồng nhiễm Lao/HIV và dự phòng trước phơi nhiễm HIV.
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng: Chế độ cho cán bộ khối, thôn, bản đã được tỉnh bố trí ở mức lương 'tụt khung' nhưng chưa tương xứng với công việc

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng: Chế độ cho cán bộ khối, thôn, bản đã được bố trí 'tụt khung' nhưng chưa tương xứng với công việc

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ khối, xóm, bản là những người gần dân nhất, "tương, cà, mắm muối gì cũng đến tay”. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, diện tích, dân số tăng, công việc nhiều hơn nhưng chế độ hỗ trợ chưa tương xứng với sự cống hiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: 3 nhóm tồn tại hạn chế cần tập trung giải quyết trong thời gian tới

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: 3 nhóm tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết trong thời gian tới

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm vấn đề còn tồn tại: Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia; Công tác cải cách hành chính.