Ngăn sông Cấm lấy nước chống hạn

(Baonghean.vn) - Từ đầu tháng năm đến nay nắng nóng diễn ra trên diện rộng, mực nước trong hệ thống thủy nông Nam xuống thấp. 
 
Tại Bara Nam Đàn giao động  từ 0,0- 0,3 trên mực nước thiết kế là 1,15m, tại thượng lưu cống Bến Thủy -0,1-0,1m trên mực nước thiết kế 0,8m. 
Xe máy được huy động để ngăn sông Cấm
 
Tại xã Nghi Quang (Nghi lộc) -0,42m trên mực nước thiết kế 0,7. Do mực nước xuống thấp, các trạm bơm trong hệ thống phải chờ thủy triều lên để vận hành. Hầu hết các trạm bơm chỉ vận hành được từ 2-5 h trong ngày. 
Trạm bơm số 2 Nghi Thuận (Nghi Lộc) không hoạt động được vì khô hạn
Đồng ruộng Nghi Thuận (Nghi Lộc) khô hạn chờ nước tưới
 
 Thời điểm hiện nay các địa phương trong vùng đang tập trung sản xuất vụ hè thu, nhu cầu nước cần rất nhiều, để đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất, ngăn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, sau khi thống nhất với huyện Nghi Lộc, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở NN& PTNT, Chi cục thủy Lợi, ngày 5-6, Công ty thủy nông Nam đã tiến hành chặn dòng sông Cấm tại cầu Cấm để giữ nước trong hệ thống. Chiều dài tuyến đê là 130m, cao 7m, rộng 7m với khối lượng đào đắp gần 6.000 m3. Việc đào đắp sẽ hoàn thành vào ngày 6/6. Sau khi chặn dòng, mực nước trong hệ thống sẽ được nâng lên từ 30-40cm, đủ cho các trạm bơm hoạt động.  
 
Anh Tuấn