Ngành công an phải dựa vào sức mạnh của toàn dân

Ngày 30/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội nhằm tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an và thảo luận về một số chuyên đề về công tác an ninh trật tự trong tình hình mới, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 
Đông đảo các các tướng lĩnh, sỹ quan là lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Giám đốc Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố đã về dự.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: TTXVN
 
Cùng dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối caoTrương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 để tổng kết tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an (1986-2016) và một số chuyên đề quan trọng khác; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015.
 
Đây là Hội nghị rất quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục đổi mới, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của 70 kỳ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc, tập trung thảo luận thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới công tác công an; tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; các giải pháp xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần-kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và công tác.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong năm qua, lực lượng Công an nhân dân có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn.
 
Ngành công an đã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ được thế chủ động chiến lược, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh trong tình hình đó, mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân là trong mọi tình huống phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Chủ tịch nước đề nghị ngành công an làm tốt sáu công tác trọng tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang trông đợi, tin cậy giao phó. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện công tác công an, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
 
Ngành công an phải nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;  phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm.
 
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự. Tích cực triển khai mô hình tổ chức mới của lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và các Luật có liên quan vừa được Quốc hội thông qua cùng với các Nghị định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Chủ tịch nước căn dặn tình hình đất nước bên cạnh những mặt thuận lợi thì khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều; đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lại phải thường xuyên đối mặt với biết bao hiểm nguy, cám dỗ và nhiều thách thức khác.
 
Chủ tịch tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, lập được nhiều chiến công,hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang trông đợi, tin cậy giao phó.
 
Theo Vietnam+