Ngành Ngân hàng Nghệ An đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean) - Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Chi nhánh Nghệ An khi trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An.

P.V: Năm 2017, NHNN Chi nhánh Nghệ An có nhiều đổi mới trong quản lý, điều hành, nhất là thực hiện tốt cơ chế, chính sách liên quan. Bà có thể cho biết một số việc làm cụ thể? 

Bà Nguyễn Thị Thu Thu: Với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả của NHNN Chi nhánh Nghệ An, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và nỗ lực của 100 Tổ chức tín dụng (TCTD), Chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh, đã góp phần quan trọng cho ngành ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Quá trình thực hiện tốt chức năng quản lý, NHNN Chi nhánh Nghệ An triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, cơ chế, chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN có liên quan đến hoạt động ngân hàng tới các TCTD, Chi nhánh TCTD trên địa bàn. Cùng với các quy định của pháp luật nói chung, riêng đối với ngành ngân hàng, năm 2017, Chi nhánh đã triển khai 7 Chỉ thị, 30 Thông tư quan trọng của NHNN Việt Nam về các lĩnh vực như: nợ xấu, kiểm soát rủi ro, phòng chống tội phạm, các quy định về lãi suất,...

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An đón nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh trao tặng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cùng đó, Chi nhánh đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan để vừa tham mưu, vừa đảm bảo thực hiện cơ chế, chính sách theo đúng quy định. Trong năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 10-CT/TU ngày 13/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch triển khai, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng, về tái cơ cấu các TCTD, về xử lý nợ xấu…

Ký kết quy chế phối hợp Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh và an toàn hoạt động ngân hàng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Cục Thi hành án dân sự nhằm tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế chính sách, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD, Chi nhánh TCTD luôn đảm bảo nghiêm túc và có tính tuân thủ cao, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các TCTD. Trong năm 2017, NHNN Chi nhánh Nghệ An đã thực hiện 72 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó bao gồm: 34 cuộc thanh tra, 38 cuộc kiểm tra tại các TCTD, chi nhánh TCTD và tổ chức kinh tế. Qua thanh, kiểm tra, đề xuất 391 kiến nghị (trong đó có 137 kiến nghị liên quan đến an toàn kho quỹ), xử lý nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm và ban hành 4 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

P.V: Thời gian qua, diễn biến của thị trường tiền tệ khá ổn định, trong đó dư nợ tín dụng có tốc độ tăng trưởng khá... giúp ngành ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều đó được thể hiện như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thu Thu: Năm 2017, ngành Ngân hàng Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tính đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 107.628 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 15.034 tỷ đồng, bằng 16,2%, đứng đầu so với các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 9 trong cả nước về thị phần huy động vốn.

Các TCTD  và Chi nhánh TCTD tiếp tục bám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế của tỉnh để mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hiệu quả... Nhờ đó, năm 2017, tín dụng của ngành Ngân hàng Nghệ An đứng thứ 3 cả nước (chỉ sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Đến 31/12/2017, tổng dư nợ ước đạt 167.800 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng năm trước (15,2%).

Nổi bật trong cơ cấu tín dụng ở Nghệ An là các TCTD và Chi nhánh TCTD tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên (đầu tư cho sản xuất, chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa), trong đó: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt gần 64.087 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đối với các đối tượng chính sách qua Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 7.125 tỷ đồng, tăng 5,74% so với đầu năm.

Cho vay xuất khẩu ước đạt 1.470 tỷ đồng. Cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ - CP là 105 tàu, với dư nợ 750 tỷ đồng. Bên cạnh việc mở rộng tín dụng, công tác quản lý nợ xấu luôn được các TCTD, Chi nhánh TCTD đặc biệt quan tâm, kết quả: năm 2017, tỷ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng Nghệ An luôn ở mức cho phép, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước.

Ngành Ngân hàng cũng không ngừng nâng cao chất lượng công tác thanh toán, tiền tệ - kho quỹ, phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng, nhờ đó nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

P.V: Bà có thể cho biết những giải pháp để ngành ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ năm 2018?

Bà Nguyễn Thị Thu Thu: Năm 2018 dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ngành ngân hàng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và để đạt được mục tiêu đó, ngành phấn đấu đảm bảo hệ thống ngân hàng tiếp tục hoạt động ổn định và an toàn, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và hạn chế tập trung tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu.

Tiếp tục giám sát việc thực hiện phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt của các TCTD. Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát các TCTD và Chi nhánh TCTD thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, Chỉ thị 32/TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD”, Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNN Việt Nam. 

Tiếp tục chỉ đạo các TCTD, Chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 1355/QĐ-NHNN của NHNN Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian phục vụ người dân, doanh nghiệp; đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, các kênh thanh toán trên cơ sở ứng dụng CNTT đem đến nhiều lựa chọn và phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngành cũng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về quản lý thị trường vàng, ngoại hối góp phần ổn định thị trường vàng và ngoại tệ. Cùng đó, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra của NHNN và kiểm tra nội bộ của các TCTD. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn...

Hoàng Vĩnh

(Thực hiện)