Ngành Thanh tra kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức và 31 cá nhân có sai phạm

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những kết quả công tác của ngành thanh tra Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2018 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.
Đoàn Thanh tra của Sở Y tế Nghệ An thực hiện thanh kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung

Theo số liệu ngành Thanh tra tỉnh cung cấp, 6 tháng đầu năm 2018, qua công tác thanh tra thẩm định dự toán, kiểm soát thu, chi ngân sách và công tác điều tra, kiểm sát, xét xử các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 135,283 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017); đã xử lý 104,679 tỷ đồng, đạt 77,39%.

Cụ thể, toàn ngành đã triển khai 137 cuộc thanh tra hành chính tại 401 đơn vị, bao gồm: 118 cuộc theo kế hoạch và 19 cuộc đột xuất. Đã kết thúc 75 cuộc, trong đó đã ban hành kết luận 70 cuộc. Hiện còn 62 cuộc đang trong thời gian thực hiện. Qua thanh tra phát hiện 247 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là 21,611 tỷ đồng, đạt 70,4% (trong đó đã thu hồi về ngân sách 3,190 tỷ đồng; đã xử lý 15,219 tỷ đồng; đã giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và xử lý khác 12,09 tỷ đồng). Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức và 31 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Cảnh sát giao thông Thành phố Vinh xử lý vi phạm trật tự ATGT. Ảnh: Tư liệu

Đối với thanh tra chuyên ngành, đã thực hiện 708 cuộc tại 3.518 cá nhân, tổ chức; qua đó ban hành 1.034 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 836 cá nhân và 198 tổ chức với số tiền xử phạt 4,890 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như giao thông vận tải, nông nghiệp phát triển nông thôn, xây dựng, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông.

Về thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, toàn ngành đã thực hiện 38 cuộc tại 57 đơn vị. Qua đó phát hiện 24 đơn vị có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 89 tổ chức và 339 cá nhân có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ (sai phạm chủ yếu là giải quyết các nhiệm vụ được giao chậm thời gian quy định).