Ngành văn hóa, thể thao tôn vinh 18 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

(Baonghean.vn) - 18 điển hình được tôn vinh gồm có 4 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2015-2020.
Sáng 25/3, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh, các phòng chuyên môn và 15 đơn vị trực thuộc sở cùng đại diện cho 800 cán bộ, công chức, viên chức và vận động viên toàn ngành. Ảnh: Thành Chung
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước”, 5 năm qua, Ngành Văn hóa Thể thao Nghệ An đã cụ thể hóa nhiều nội dung thi đua, phong trào phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát động phong trào thi đua năm 2020 và những năm tiếp theo. Ảnh: Thành Chung
Trong công tác quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao xuất hiện nhiều phong trào nổi trội, điển hình là: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng mô hình hoạt động văn hóa - thể thao; phát triển đời sống văn hóa cơ sở; bảo tồn và phát huy  giá trị di sản văn hóa dân tộc…
Thông qua thi đua, trong ngành đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ngày phát triển.
Trao giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thành Chung
Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận động viên, hội nghị điển hình đã đi sâu vào việc phân tích, làm rõ những mặt tồn tại; chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thi đua phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao của tỉnh nhà.
Trao Giấy khen cho 14 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Thành Chung
Tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã tiến hành khen thưởng 4 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2015 - 2020.
Dịp này, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ công nhân viên toàn ngành ủng hộ cùng chung tay đẩy lùi dịch.