#ngành xây dựng Nghệ An

2 kết quả

Tổng giá trị sản xuất ngành Xây dựng đạt 38.180 tỷ đồng

Tổng giá trị sản xuất ngành Xây dựng đạt 38.180 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Để cải thiện môi trường thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng phát triển, năm 2016, Sở Xây dựng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư xây dựng, nên giá trị sản xuất tăng mạnh.