Ngày hè của trẻ em xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.