Nghệ An: 18 địa phương bị xem xét tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Ngày 4/5/2018, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có Công văn số 1665, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2018.
Lao động chờ làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc .Ảnh minh họa
Theo công văn này, cả nước có 107 quận, huyện (thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30%, thuộc diện phải đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018.

Trên cơ sở cam kết giữa phía Việt Nam và Hàn Quốc trong việc đưa lao động đi làm việc theo chương trình EPS; trong số 107 quận, huyện này, Bộ LĐTBXH đã tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2018 đối với 49 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

Công văn Bộ LĐTBXH gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trước đó, hai bên đã thống nhất việc rà soát tình hình, số liệu lao động cư trú bất hợp pháp của các quận/huyện/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam theo lộ trình và mục tiêu nêu trong MOU theo hàng năm.

Căn cứ vào số liệu này, phía Hàn Quốc yêu cầu Việt Nam tạm dừng tuyển chọn lao động mới (người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS) trong thời gian 1 năm tại những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao hơn mức cam kết trong Bản ghi nhớ giữa 2 bên.

Theo danh sách này Nghệ An có 18 địa phương sau thuộc diện xem xét tạm dừng năm 2018: Nghi Lộc, TP Vinh, TX Cửa Lò, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn.

Danh sách các địa phương Nghệ An thuộc diện xem xét tạm dừng năm 2018.
Công văn này cũng nêu rõ: căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2018, sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.