Nghệ An: 42% đàn bò được lai tạo

(Baonghean.vn) - Nghệ An hiện có hơn 428 nghìn con bò, trong đó 42% đã được lai tạo các giống bò có trọng lượng cao phục vụ chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Trang trại chăn nuôi bò Úc của Công ty TNHH Kiều Phương (Tân Kỳ) quy mô 1.000 con, hiện tại đã có gần 500 con, trong đó có gần 100 con bò cái, mỗi năm sinh sản khoảng gần 100 con bê lai cung ứng con giống tại chỗ cho công ty nuôi bò thịt hàng hóa.

Nghệ An hiện có hơn 727 nghìn con trâu bò, trong đó đàn bò có hơn 428 con. Mặc dù là địa phương có tổng đàn bò lớn nhất so với các tỉnh trong cả nước, nhưng ngược lại sản lượng bò thịt hơi xuất chuồng chỉ đạt trên 14 nghìn tấn/năm, đứng thứ 5 toàn quốc. Nguyên nhân do chất lượng đàn bò chưa cao, phần lớn bà con nông dân nuôi bò vàng địa phương, tầm vóc nhỏ.

Bằng chính sách hỗ trợ của tỉnh về "Chương trình cải tạo đàn bò vàng", những năm qua, đàn bò của Nghệ An từng bước được sind hóa bằng các giống bò có trọng lượng cao: Laid Zebu... Đến nay, tỷ lệ đàn bò được lai hóa tính bình quân cả tỉnh đạt 42%, riêng vùng đồng bằng đạt 75%.

Giống bò Mông có tầm vóc tương đối to, phù hợp với điều kiện vùng miền núi cao, các nhà khoa học khuyến khích tiếp tục phát triển ở các huyện vùng cao Nghệ An.

Thời gian tới, các ngành chức năng về chăn nuôi của tỉnh xác định giống bò thịt hàng hóa chủ lực cho cả tỉnh và cho từng vùng miền, nhằm nâng cao sản lượng bò thịt hơi xuất chuồng hàng năm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

Xuân Hoàng