Nghệ An: 5 huyện giải ngân vốn đầu tư công đạt cao trên 80%

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Sở KH và ĐT cho biết, tiến độ giải ngân của Nghệ An khả quan, đến tháng 9/2020 đạt 66,07%, Nhiều huyện thành thị đạt trên 80%.

Ngân sách tỉnh quản lý giải ngân đạt 65,2%

Trong giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả ở Nghệ An, đối với phần ngân sách tỉnh quản lý, đã giải ngân được 5.556 tỷ đồng, đạt 65,22% KH tỉnh giao, trong đó:

Nguồn đầu tư tập trung năm 2020: Giải ngân 4.601 tỷ đồng,  đạt 67,1% KH tỉnh giao; Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, giải ngân 2.964,4 tỷ đồng, đạt 74,55% KH tỉnh giao.

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Giải ngân 2.093,8 tỷ  đồng, đạt 83,76% so với KH giao và KH tỉnh đã giao chi tiết.

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Giải ngân 15, 1tỷ đồng, đạt 63,19% KH giao.

Đối với đầu tư từ ngân sách trung ương: Giải ngân 1.636.750 tỷ đồng, đạt 56,81% so với KH giao.

Tình hình giải ngân chương trình mục tiêu: Giải ngân 480,2 tỷ đồng, đạt 47,22% KH giao. 

Thi công các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam ở Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

Chương trình mục tiêu quốc gia: Giải ngân 977,3 tỷ đồng, đạt 69,3% KH giao. Vốn nước ngoài: Giải ngân 179 tỷ đồng, đạt 39,5% KH giao và KH tỉnh đã giao chi tiết. Các chương trình này những năm trước tiến độ giải ngân chậm do giao vốn muộn cùng nhiều lý do khác. 

Nhiều huyện tỷ lệ giải ngân đạt cao 
Có 5 huyện thị có tỷ lệ giải ngân trên 80%, gồm: TX Cửa Lò (89,81%), Tân Kỳ (89,28%), Diễn Châu (81,12%) Anh Sơn (81,02%), Con Cuông (80,54%).

Có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 60% đến gần 80% gồm: Yên Thành (79,32%), Thanh Chương (78,5%), Quỳnh Lưu (67,4%), Đô Lương (66,4%), TX Thái Hòa (70,6%), Quỳ Hợp (65%), Quỳ Châu (65,7%), Tương Dương (62,5%), Nghĩa Đàn (62,2%), Kỳ Sơn (60,3%).

Biểu đồ 5 huyện có tỷ lệ giải ngân trên 80%. Đồ họa: Lâm Tùng

Có 6/21 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Nghị quyết 84 và Chỉ thị số 21 gồm: Quế Phong (59,23%), Nghi Lộc (57,6%), Hưng Nguyên (47,69%), Nam Đàn (54,47%), TX Hoàng Mai (42,5%) và Thành phố Vinh (22%).

6 huyện có tỷ lệ giải ngân dưới 60%. Đồ họa: Lâm Tùng

Hiện nay, một số dự án trọng điểm, một số dự án có vốn lớn của tỉnh cần tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để giải ngân vốn, như: Dự án Đường D4 trong KKT Đông Nam; Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1);  Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao QL.46 đến TL.535 (Km76 - Km83+500),..

Cầu Cửa Hội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hồ Đình Chiến