Nghệ An: 5.000 đảng viên Khối Doanh nghiệp nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 18/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với sự tham gia của 5.000 đảng viên tại 39 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu chính. Ảnh: TG

Tham dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương; Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, đảng viên của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung trọng tâm trong 5 chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: TG

Hội nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung trọng tâm trong 5 chuyên đề, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Hơn 1.000 đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: TG

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Đặc biệt, qua hội nghị, các đại biểu được thông tin đầy đủ những vấn đề trọng tâm trong văn kiện liên quan đến hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp, trên cơ sở đó lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng đơn vị, từng nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn.

Đông đảo cán bộ, đảng viên của các doanh nghiệp tham dự hội nghị tại các điểm cầu tập trung và điểm cầu độc lập. Ảnh: TG

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cũng phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh với chủ đề “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh”.

Phong trào được phát động từ ngày 18/4 đến ngày 3/10/2021, là hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (03/10/1996 - 03/10/2021).

Tin liên quan

Các tin khác