Nghệ An: Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở đánh giá công tác năm 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 25/12, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện QCDC cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở các cấp được kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, trọng dân, phục vụ dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt QCDC cơ sở. Thông qua giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại các xã, phường, thị trấn, việc thực hiện QCDC cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào thi đua "Năm Dân vận khéo 2020", phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… có nhiều chuyển biến tích cực với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Qua đó, tác động tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, việc thực hiện QCDC được thực hiện tốt. Từ đây, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ý kiến đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở tại tại các doanh nghiệp được quan tâm xây dựng và thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, người lao động đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với các hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống về tinh thần và vật chất cho người lao động.

Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm triển khai việc thực hiện QCDC cơ sở; Phong cách, lề lối làm việc của một số cơ sở, cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế; Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dân chủ chưa được thực hiện thường xuyên…

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp các ý kiến về công tác kiểm tra việc thực hiện và chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện QCDC cơ sở; các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính trong thực hiện QCDC cơ sở;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ công tác điều hành, lãnh đạo đúng đắn, thực hiện tốt công tác QCDC cơ sở nên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tốt, niềm tin của người dân ngày được nâng cao.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, bước sang năm 2021, thực hiện QCDC cơ sở phải gắn với việc triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ…
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo QCDC cơ sở kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác kiểm tra thực hiện QCDC cơ sở của các thành viên Ban chỉ đạo, chú trọng kiểm tra tại các loại hình doanh nghiệp, thực hiện QCDC cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, công tác dân vận chính quyền; Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với Nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tiếp tục xây dựng điểm sáng và chọn nhân rộng điểm sáng thực hiện tốt QCDC cơ sở.

Tin liên quan

Báo Nghệ An kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Đô Lương

Báo Nghệ An kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, sáng 25/11, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 tại huyện Đô Lương.

Các tin khác