Nghệ An: Bàn giao 23 đề tài, dự án khoa học công nghệ

(Baonghean.vn) - Sáng 27/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị thông báo khoa học năm 2017.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả nghiên cứu 23 đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2017 cho 7 sở, ngành và 7 UBND huyện, thành, thị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các sở, ban, ngành, các địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 9 đề tài dự án; Sở Y tế: 3 đề tài, dự án; Sở Giáo dục và Đào tạo: 2 đề tài; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: 1 đề tài; Sở Khoa học và Công nghề: đề tài, dự án; Công an tỉnh: 1 đề tài; UBND huyện Yên Thành: 1 dự án; huyện Diễn Châu: 2 dự án; huyện Quế Phong: 1 dự án; huyện Tương Dương: 1 dự án; huyện Quỳnh Lưu: 2 dự án; huyện Thanh Chương: 1 dự án; UBND thị xã Cửa Lò: 1 dự án để tiếp tục triển khai, ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất và đời sống. 

Việc bàn giao kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án khoa học công nghệ nhằm đưa các kết quả nghiên cứu nhanh chóng được ứng dụng và mang lại hiệu quả. Theo đó, quy định 1 năm, các đơn vị nhận bàn giao kết quả đề tài phải báo cáo tình hình triển khai ứng dụng vào thực tiễn của đơn vị.

Bàn giao các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2017 cho các sở, ban, ngành và huyện, thành, thị. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành đề nghị trong thời gian tới các nhà khoa học, các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị cần bám sát nhu cầu thực tiễn của ngành địa phương để nâng cao chất lượng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng, tuyển chọn, nghiên cứu, ứng dụng nhiệm vụ KH&CN cho phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của tỉnh, phát huy vai trò của KH&CN đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội. 

Thanh Lê