Nghệ An: Bỏ phiếu công nhận thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, Ban tổ chức Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh đánh giá, thẩm định và bỏ phiếu công nhận thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

22 xã thuộc 10 huyện được Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 gồm: Nghi Phong, Nghi Đồng (Nghi Lộc), Diễn Đồng (Diễn Châu); Khánh Thành, Lý Thành, Văn Thành, Tiến Thành, Lăng Thành, Đức Thành, Đại Thành (Yên Thành); Tân Xuân, Kỳ Tân (Tân Kỳ), Trung Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Lưu Sơn (Đô Lương); Thọ Hợp (Quỳ Hợp); Châu Tiến (Quỳ Châu); Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn); Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu), Tường Sơn, Đức Sơn (Anh Sơn).

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM cho biết: Năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh nói chung và 22 xã nói riêng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau khi ký cam kết với tỉnh, các xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, huy động các nguồn lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn thiếu; 22/22 xã được thẩm định đạt 19/19 tiêu chí. Theo báo cáo của UBND các xã, cả 22 xã đều không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng NTM.

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh kiểm tra thực hiện các tiêu chí tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại buổi làm việc, thông qua hình thức bỏ phiếu, các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã thống nhất công nhận 22 xã trên đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực, ban hành cơ chế, chính sách giúp các xã từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các xã, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách đồng bộ, bền vững, toàn diện với phương châm "xây dựng NTM có điểm xuất phát, không có điểm dừng".

Như vậy, cùng với 22 xã này, đến nay Nghệ An đã có 203 xã đạt chuẩn NTM./.