Nghệ An cấp mới trên 72.000 giấy phép lái xe

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2017 đến nay, công tác tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn Nghệ An được thực hiện khá tốt, đúng với quy định.

Tính đến thời điểm này, Sở Giao thông vận tải đã cấp mới 72.000 giấy phép lái xe (trong đó cấp mới 20.000 giấy phép lái xe ô tô, 52.000 giấy phép lái xe mô tô), cấp đổi 37.715 giấy phép lái xe.

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Ảnh: PV

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý phương tiện người lái (Sở Giao thông vận tải) cho biết: Địa bàn Nghệ An hiện có 9 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô, 11 cơ sở đào tạo lái xe mô tô và 13 cơ sở liên kết đào tạo lái xe mô tô, các trung tâm thuộc các cơ sở đào tạo mô tô. Công tác đào tạo, sát hạch ngày càng được nâng cao chất lượng nhờ quản lý bằng phần mềm trong giám sát đào tạo, sát hạch.

Các trung tâm sát hạch đều được trang bị các thiết bị hiện đại như camera giám sát, thiết bị chấm điểm tự động, thiết bị lưu giữ hình ảnh, công khai quá trình sát hạch lý thuyết, mọi người dân đều có thể biết trong quá trình thi. Đặc biệt, ứng dụng CNTT trong việc cấp đổi GPLX với việc trả GPLX ngay sau khi sát hạch ô tô đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Văn Trường