Nghệ An: Chi trả trợ cấp 1 lần cho 15 chuyên gia làm việc tại Lào và Campuchia

(Baonghean.vn) - Đối tượng được hưởng theo Quyết định này là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1576/QĐ – UBND về việc chi tra trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.

Tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt - Lào. Ảnh: tư liệu Hải Thượng
Theo đó, sẽ giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 15 người thuộc các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn và thành phố Vinh. Số tiền trợ cấp là 183 triệu đồng, mức trợ cấp giao động từ 7,5 - 30 triệu đồng/người.
Việc chi trả nhằm thực hiện theo Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.
Đối tượng được chi trả là những người được cử sang làm chuyên gia tại Lào đến hết ngày 31/12/1988 và tại Campuchia đến hết ngày 31/8/1989.
Bao gồm: người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp hoặc người đang công tác hoặc người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu hoặc người đã thôi việc.
Danh sách những người được chi trả: