Nghệ An: Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là kế hoạch nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Vừa phòng chống dịch Covid- 19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch nhằm mục tiêu và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và tận dụng cơ hội thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các động lực tạo tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra.

Theo đó, để thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid- 19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng tốt với các diễn biến tình hình dịch bệnh.

Công ty TNHH may mặc Trọng phúc ở Diễn Châu được vay gần 800 triệu với lãi suất 0% theo Nghị quyết 68. Ảnh Việt Phương
Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc ở Diễn Châu được vay gần 800 triệu với lãi suất 0% theo Nghị quyết 68. Ảnh: Việt Phương

Sở Y tế: Tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng chống dịch Covid-19 (2022-2023) trên địa bàn tỉnh sau khi Chính phủ ban hành.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và liều cơ bản cho các đối tượng từ 12-17 tuổi. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn.

Chuẩn bị, dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng cho các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao năng lực thu dung, điều trị của hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở; có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sở Giao thông vận tải: Tham mưu hướng dẫn và triển khai lộ trình mở cửa lại các hoạt động vận tải trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện thống nhất các quy định về đi lại, di chuyển của người lao động, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, duy trì hoạt động liên tục, ổn định.

Chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị kinh doanh vận tải; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ, từng bước khôi phục hoạt động vận tải trên địa bàn.

Sở Du lịch: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 614/KH-UBND ngày 26/10/2021 của ƯBND tỉnh về khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch; chủ động phối hợp với các ngành để giải quyết các vấn đề khó khăn, nhất là nguồn nhân lực của ngành du lịch; triển khai có hiệu quả Cổng thông tin du lịch thông minh Nghệ An.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cập nhật, đánh giá tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, người lao động, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. Tiếp tục đôn đốc thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định.

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động trên nền tảng trực tuyến phục vụ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm. Nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, dạy nghề, giải quvết việc làm, nhất là trường cao đẳng chất lượng cao, trọng điểm và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực cơ sở tuyến đầu của hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, chăm lo cho các đối tượng bị sang chấn tâm lý, cơ nhỡ và các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất do dịch. Ảnh Việt Phương
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất do dịch. Ảnh:  Việt Phương

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An: chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; tập trung tuyên truyền, triển khai chính sách cho vay ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho vay theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng hợp nhu cầu, tham mưu triển khai thực hiện việc trang bị máy tính bảng phục vụ học tập theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.

Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh yêu cầu:

Cục Thuế tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ trì thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An: Triển khai kịp thời các quy định về thực hiện các nội dung hỗ trợ lãi suất cho vay phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn. Chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tăng cường các giải pháp huy động vốn, nhất là tập trung cho các nhóm đối tượng, lĩnh vực ưu tiên vốn tín dụng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

Sở Công Thương: Chủ động nắm bắt, tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp đối mới công nghệ, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phát triển thị trường,... từ nguồn kinh phí khuyến công để mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất.

Tăng cường cung cấp thông tin thị trường, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Xây dựng chương trình làm việc với các đơn vị logistics có uy tín, tham mưu Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bốc dỡ hàng gỗ viên nén xuất sang Nhật Bản tại cảng Cửa Lò. Ảnh Việt Phương
Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng gỗ viên nén xuất sang Nhật Bản tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Việt Phương

Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, phát triển thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho doanh nghiệp, người dân vào thời điểm phù hợp theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo sát tình hình sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Đẩy mạnh việc hình thành các chuỗi cung ứng nông sản, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nông nghiệp có điều kiện kết nối để hình thành chuỗi cung ứng nông sản có khối lượng sản phẩm đủ lớn, đa dạng theo nhu cầu thị trường, nâng cao sự ổn định và bền vững cho các chuỗi liên kết.

Tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TU ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai tốt Kế hoạch số 566/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Các thành viên Tổ công tác đặc biệt thành lập tại Quyết định số 3599/QĐ- UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn; bộ phận giúp việc của Tổ công tác và các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ trong Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác phối hợp chặt chẽ, đề cao tính trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị để triển khai nhiệm vụ đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực của ngành tài chính.

Quản lý và điều hành ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đảm bảo nguồn lực, không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ đọng tiền lương, các chế độ chính sách an sinh xã hội, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch và hỗ trợ các đổi tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh về việc miễn, giảm tiền nước cho người dân, doanh nghiệp theo quy định.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho các doanh nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt và phục hồi, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ giải quyết kịp thời các cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giải quyết kịp thời thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia, người lao động nước ngoài, để doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Tăng cường kết nối, hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động, nhất là hoạt động tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2022.

Ngoài ra, tại kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Trung cũng yêu cầu các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Kho bạc, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội… đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong các năm 2022 - 2023, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Có chế tài xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Các sở, ngành liên quan như Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT… tập trung cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị; tập trung rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến (mức độ 3, 4), rút gọn thời gian giải quyết cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

tin mới

Nghệ An sẽ lập các đoàn công tác kiểm tra, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Nghệ An sẽ lập các đoàn công tác kiểm tra, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn) - Tổ công tác phụ trách giải ngân vốn đầu tư công UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản triển khai đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực đầu tư công năm 2024 đã đề ra.

Nông dân xứ Nghệ thu bộn tiền từ 'ship' ngô nếp liên tỉnh

Nông dân xứ Nghệ thu bộn tiền từ 'ship' ngô nếp liên tỉnh

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm, trên vùng đồng ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, nông dân bước vào những ngày thu hoạch “mẻ cuối” vụ ngô đông. Người dân cho biết, trồng ngô đông trên đất hai lúa mang lại thu nhập khá cao, thu hoạch không kịp để bán nhờ bán qua mạng và "ship" ngô liên tỉnh.

Du khách rất hào hứng với điệu hát múa của người Thái trong các tour du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Khi hợp tác xã tham gia làm du lịch

(Baonghean.vn) - Du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng là hướng đi hiệu quả và phát triển mạnh mẽ những năm gần đây. Đặc biệt, có sự tham gia của hợp tác xã, loại hình du lịch này càng khởi sắc, không chỉ đem lại thu nhập mà còn góp phần khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vùng miền.

Trông giữ xe

Cần siết chặt tình trạng nhập nhèm giá vé giữ xe đầu năm

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm mới là thời điểm người dân thường đến các đền, chùa để thắp hương và làm lễ đầu năm. Trước lượng lớn người đổ về, tình trạng nhập nhèm về giá vé giữ xe lại tiếp diễn tại một số điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh.

Tàu cá

Ngư dân Nghệ An tìm hướng chuyển nghề

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh nghề khai thác hải sản ngày càng kém hiệu quả, nhiều rủi ro, ngư dân vùng ven biển Nghệ An đang tìm hướng chuyển nghề. Các địa phương cũng đang tích cực hỗ trợ người dân tái cơ cấu ngành nghề theo hướng giảm tỷ trọng nghề đánh bắt.

Chè dây Yên Tĩnh

Cây chè dây vươn cao trên miền Yên Tĩnh

(Baonghean.vn) - Về Yên Tĩnh, chúng tôi cuốn vào câu chuyện làm ăn mới của người dân và cán bộ xã vùng sâu này. Và “cuốn” nhất, là chuyện cây chè dây Yên Tĩnh được chính người dân ở đây năng động, sáng tạo làm nên sản phẩm được đóng bao bì, tiêu thụ tốt, đang ngày một lan xa tiếng tăm...