Nghệ An: Cho vay phục vụ khai thác hải sản xa bờ tăng mạnh

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay phục vụ khai thác hải sản xa bờ ttrên địa bàn Nghệ An tăng trưởng mạnh. Đến nay chương trình cho vay này ước đạt 615 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, tính đến 30/9/2017, nguồn vốn huy động tại địa bàn đạt 104.403 tỷ đồng, tăng 12,37% so với đầu năm (tăng 11.449 tỷ đồng). Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 160.200 tỷ đồng, tăng 10,17% so với đầu năm (tăng 4.787 tỷ đồng).

Nhờ nguồn vốn cho vay đánh bắt xa bờ, nhiều tàu khai thác thuỷ sản hiệu quả. Trong ảnh: Ngư dân Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu chuẩn bị đá lạnh vươn khơi. Ảnh: Thu Huyền

Trong đó, dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt chiếm 63,2%, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 36,8% trong tổng dư nợ. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước 1.571 tỷ đồng, chiếm 0,98% trong tổng dư nợ, giảm 245 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (bằng 13,49%) và tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2016 là 1,3%).

Một số chương trình có dư nợ khá như: Cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 ước đạt 60.864 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm; cho vay xuất khẩu ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 21,2% so với đầu năm; dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ ước đạt 387 tỷ đồng, giảm 7,9% so với đầu năm...

Đặc biệt, dư nợ cho vay phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 22/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước tăng trưởng mạnh. Đến nay chương trình cho vay này ước đạt 615 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm. Hiện c ó 83 tàu đánh bắt xa bờ được đóng theo Nghị định 67, tập trung chủ yếu ở Hoàng Mai, Quỳnh Lưu...

Thu Huyền