Nghệ An: Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đón nguồn lực đầu tư mới

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4517/UBND-KT yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền; đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của các ngành, địa phương để tập trung chỉ đạo hoàn thành mức cao nhất kế hoạch đề ra.
Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Lâm Tùng
Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết (quy hoạch, đất đai, hạ tầng, năng lượng, nhân lực, cải cách thủ tục hành chính) để thu hút nguồn lực đầu tư mới, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.
Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo nội dung Công văn số 3840/UBND-KT ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh.
Đường Vinh - Cửa Lò đang thi công với tiến độ cầm chừng đoạn qua thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu
Các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc.
Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị có liên quan./.

(Tổng hợp)