Nghệ An có cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An được đánh giá là có những cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo ra những dấu ấn và thành công của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc trong năm 2019.

Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự tại điểm cầu chính, có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng...

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Giang
Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Giang

Dấu ấn tổ chức xây dựng Đảng

Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày khẳng định, thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án (88,23%), góp phần hoàn thành 69/75 đề án và nhiệm vụ (92%) từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đã tham mưu ban hành 70 văn bản, trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
Góp phần vào những dấu ấn và thành công chung của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Nghệ An được đánh giá là một trong những cấp ủy, tổ chức Đảng đã có những cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngoài các nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh phải gương mẫu đi đầu thực hiện 10 nội dung, đồng thời phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống 10 nội dung như nắm không chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành chưa nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; thiếu ý chí phấn đấu; không gương mẫu trong công tác chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị...

Quy định yêu cầu từng cấp ủy định kỳ hàng năm, xây dựng chương trình giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện việc nêu gương; tiến hành đánh giá việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc thực hiện quy định nêu gương với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm theo quy định...

Các đại biểu dự họp xem phim tài liệu
Các đại biểu dự họp xem phim tài liệu "Dấu ấn xây dựng Đảng". Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế, Nghệ An cũng đã mạnh dạn thực hiện một số mô hình thí điểm mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cấp tỉnh, theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở, mang lại hiệu quả, thiết thực, cụ thể.

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghệ An chú trọng đầu tư tương xứng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với tiêu chuẩn chức danh và cán bộ quy hoạch. Cùng với một số địa phương khác như Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương,... Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ, cấp ủy quản lý.

Thành bại là ở công tác cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp đánh giá các mặt công tác năm 2019 và nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xác định nhiệm vụ cho năm 2020.

Cơ bản tán thành nội dung báo cáo, đánh giá cao những ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm tại hội nghị tổng kết, đồng chí nhấn mạnh lại một số điểm nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 nói riêng và 4 năm qua nói chung, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn; những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận đảng viên còn diễn biến phức tạp; việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế có nơi, có lúc chưa quyết liệt, đồng bộ, còn có biểu hiện chủ quan nóng vội hoặc thụ động trông chờ, ỷ lại; công tác nắm tình hình, năng lực nghiên cứu, dự báo còn hạn chế...

"Qua kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 4 năm qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và cách làm mới, có hiệu quả và cũng thấy rõ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, có tư duy đổi mới sáng tạo và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa", đồng chí phát biểu.

Nhấn mạnh 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ; phát huy những kết quả đạt được, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy có giải pháp kịp thời thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tham gia kỳ thi sát hạch. Ảnh tư liệu: Thu Giang
Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tham gia kỳ thi sát hạch. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Đồng chí Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý, cần bám sát cương lĩnh, điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác, trọng tâm là tham mưu tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, trước hết cần chú trọng công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đề cập đến công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị cần chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; đặc biệt coi trọng phẩm chất chính trị. Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái vận động trong quá trình giới thiệu bầu cử.

“Cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt. Thành bại là ở công tác cán bộ... Thực tế cho thấy ở đâu cán bộ chủ trì, cán bộ đứng đầu có tâm huyết, có ý tưởng, quyết tâm, dám nghĩ dám làm thì tình hình khác, nơi nào co mình lại, không dám hành động, hoặc hành động vì bản thân mình thì nơi đó mất đoàn kết”, đồng chí khẳng định.

Ngoài ra, thời gian tới, cần kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường đoàn kết thống nhất, tạo khí thế mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020...

tin mới

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

(Baonghean.vn) - Tại Gala đặc biệt “Người Nghệ muôn phương – Nơi ta trở về”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tri ân những đóng góp tích cực của cộng đồng người Nghệ, đồng thời kỳ vọng rằng người Nghệ muôn phương sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương.

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

(Baonghean.vn) - Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, qua đó khắc họa tình cảm Bác dành cho Nhân dân Nghệ An cũng như lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với Bác. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày bầu cử đầu tiên (24/2/1946) đến nay, trải qua 78 năm với 18 khóa bầu cử, HĐND tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử. Qua các giai đoạn, HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

(Baonghean.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XVIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

(Baonghean.vn) - Chiều 19/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm an ninh năng lượng quốc gia; triển khai một số dự án giao thông, đô thị có tính kết nối cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất sát với thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, huyện Quế Phong đã triển khai các đề án và mô hình phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân...

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những năm trước đó, thời bình, khi tiếp các đoàn khách thiếu nhi Bác dành ra nhiều giờ, nhưng lần ấy chúng tôi được ở bên Bác chỉ chừng hơn nửa tiếng. Bác dặn dò khuyên bảo chung chúng tôi, Bác chia kẹo cho từng đứa, rồi thì do công việc khẩn cấp, Bác nói lời tạm biệt.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành TW.

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

(Baonghean.vn) -Vượt cung đường quanh co, uốn lượn quanh sườn núi, ghé bản Thằm Thẩm, xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương), hỏi thăm Trưởng bản Và Bá Ca, người dân chỉ vào ngôi nhà có vườn cải vàng rực trong nắng Xuân và nói: “Nhà của người nói được, làm được ở Thằm Thẩm đấy”!

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

(Baonghean.vn) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới chính là đổi mới xã hội nông thôn “sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc” và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để người dân lao động có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc...

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

(Baonghean.vn) - Với mong muốn tạo động lực, giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở “an cư lạc nghiệp”, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, cùng sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng xã hội, nhiều hộ trên địa bàn tỉnh đã được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, hạnh phúc.

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh.