Nghệ An còn 6 sở có số cấp phó quá quy định

(Baonghean.vn) - Sau khi rà soát, Nghệ An phát hiện còn 6 sở, ngành có số cấp phó quá quy định, đưa vào diện xem xét giải quyết và dự kiến sẽ xử lý xong trong năm 2018. Đây là thông tin được nêu tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với Sở Nội vụ.

Sáng 14/8, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Sẽ xử lý các sở có số cấp phó vượt quy định

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội vụ 8 tháng đầu năm, đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao.

Chẳng hạn, về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập mới 2 đơn vị; sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại 32 đơn vị; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế 18 đơn vị; thẩm định phương án và quyết định giao quyền tự chủ cho 10 đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho 38 cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.G
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.G

“Còn một số đơn vị chưa trình Đề án vị trí việc làm như Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Du lịch, 6 trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh trừ Cao đẳng Việt-Đức,…”, Giám đốc Sở Nội vụ chỉ rõ.

Cũng trình bày về nội dung này, đồng chí Lê Sỹ Phương - Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ cho biết, sau khi rà soát, Nghệ An phát hiện còn 6 sở, ngành có số lượng cấp phó quá quy định, và tất cả các trường hợp này đã được đưa vào diện xem xét giải quyết, dự kiến sẽ xử lý xong trong năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết tinh giản biên chế cho 172 trường hợp, nghỉ theo chế độ với số tiền 19.718 triệu đồng. Trong đó, tinh giản biên chế công chức hành chính 11 người, số tiền  1.255 triệu đồng; viên chức 161 người, số tiền 18.463 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở đã tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, huyện thực hiện nghiêm các chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động, giáo viên, nhân viên và giải quyết dôi dư trong các đơn vị sự nghiệp. Công tác tuyển dụng công chức được thực hiện chặt chẽ, Sở tham mưu tuyển dụng, tiếp nhận 36 công chức tại các cơ quan hành chính, cử 41 công chức dự thi nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính 52 người.

Đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày những kết quả nổi bật trong hoạt động của Sở 8 tháng đầu năm 2017. Ảnh: T.G
Đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày những kết quả nổi bật trong hoạt động của Sở 8 tháng đầu năm 2017. Ảnh: T.G

Về công tác cải cách hành chính (CCHC), sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 26-CT/TTg của Thủ tướng, Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 10/CT-UBND tỉnh tại 27 đơn vị, phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, do đó chất lượng, ý thức, đạo đức công vụ của công chức, viên chức được nâng lên…

Không ngại "động chạm", tạo chuyển biến trong CCHC

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ trong tham mưu thực hiện các chủ trương, nghị quyết cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về vấn đề tổ chức bộ máy, liên quan đến chủ trương giải thể, sáp nhập, thành lập, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm cho rằng Sở cần bàn rất kỹ; không chỉ tham mưu theo kiểu đơn tuyến, mà phải thông qua tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho rằng cần quyết liệt để hoàn thành mục tiêu tinh giản 10% tổng biên chế theo quy định của Trung ương.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng báo cáo CCHC của Sở Nội vụ cần đánh giá rõ, cụ thể, không ngại “động chạm” để tạo chuyển biến trên toàn tỉnh. Ảnh: T.G
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng báo cáo CCHC của Sở Nội vụ cần đánh giá rõ, cụ thể, không ngại “động chạm” để tạo chuyển biến trên toàn tỉnh. Ảnh: T.G

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền ghi nhận những nỗ lực của Sở Nội vụ trong 8 tháng qua và nêu một số đề xuất: đề nghị Sở quan sát, giám sát kỹ hồ sơ ở các điểm tranh chấp địa giới hành chính; tăng cường phối hợp giữa Sở Nội vụ với các ngành có liên quan để làm nền tảng cho giao biên chế; Sở cần bám nắm các vấn đề đã hứa tại các phiên họp HĐND tỉnh, kể cả những kỳ họp trước đây, rà soát và giải quyết kiến nghị cử tri; tăng cường quản lý nhà nước về hội;…

Riêng với lĩnh vực CCHC, đồng chí Cao Thị Hiền chia sẻ: “Đây là áp lực của ngành nhưng phải cố gắng, đề nghị Sở trong báo cáo quý không gộp, nêu chung chung, cần đánh giá rõ, cụ thể, không ngại “động chạm” để tạo chuyển biến trên toàn tỉnh”.

Đồng tình với các kiến nghị nêu tại phiên làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thẳng thắn chỉ rõ thêm thực trạng đánh giá về chỉ số CCHC của tỉnh đang “trồi sụt” như đồ thị hình Sine, trăn trở vấn đề thiếu giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá chất lượng trong thi tuyển công chức.

“Cần phải xác định các đối tượng đưa vào tuyển đã nằm trong vị trí việc làm cần tuyển hay chưa, tính đến bài toán cải cách như thế nào trong thi nghiệp vụ chuyên ngành, tránh xảy ra chuyện ra đề “lởm khởm”, không sát yêu cầu thực tiễn”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu quan điểm.

Đồng chí Lê Xuân Đại cũng đề nghị Sở Nội vụ phải đẩy mạnh kiểm tra CCHC, qua đó nắm được tồn tại hạn chế, phản ánh kịp thời cho lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin cho báo chí, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để xếp loại các cơ quan đảng. “Các đơn vị, địa phương rất lo lắng vấn đề này, Sở Nội vụ phải biết tận dụng công cụ, quyền hạn của mình, làm thực chất để tạo chuyển biến tích cực hơn trong CCHC. Trong các cuộc họp, chỉ đích danh các đơn vị chậm trễ trong công tác CCHC thì chất lượng CCHC sẽ khác ngay”.

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Liên minh hợp tác xã tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G
Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Liên minh hợp tác xã tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G

Những việc cần làm ngay

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao nỗ lực của Sở Nội vụ trong 8 tháng đầu năm, đồng thời lưu ý những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Sở Nội vụ:

“Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ sở, nhất là các lãnh đạo cấp phòng, chuyên gia trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chạy theo sự vụ, chưa chủ động để tham mưu những nhiệm vụ trọng tâm, dài hơi như kiện toàn sắp xếp bộ máy, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính…”

“Đặc biệt là việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 còn chậm, đoàn giám sát của Quốc hội còn nhắc nhở Nghệ An trong 63 tỉnh, thành, đề nghị Sở Nội vụ lưu ý”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ cần tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong các công việc liên quan, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đổi mới bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án vị trí việc làm ở 9 đơn vị còn lại; đẩy mạnh chấn chỉnh chế độ công vụ, công chức; tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, thi tuyển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý 4 việc cần làm ngay. Thứ nhất, hàng tháng tại phiên họp UBND tỉnh Sở Nội vụ phải báo cáo công tác CCHC, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh.

“Sở, ngành nào làm được gì mới, nổi bật cũng cần phải nêu trong báo cáo, cả những sở, ngành trong tháng còn tồn tại, vi phạm cũng cần chỉ ra một cách chính xác, chi tiết để làm cơ sở khắc phục”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Việc thứ hai cần làm ngay, theo đồng chí Nguyễn Xuân Đường, trong công tác thi đua-khen thưởng cần rà lại các chế độ chính sách, tập trung giải quyết các hồ sơ, chế độ cho người có công còn tồn đọng. Thứ ba, Sở Nội vụ phải có chính kiến rõ, phương pháp tốt để phối hợp các ngành trong tham mưu các cơ chế, chính sách, các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy. Thứ tư, trước mắt Sở cần tham mưu chủ động giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp địa giới hành chính ở các địa phương.

Về các đề xuất nêu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định cần ưu tiên, tạo điều kiện cho Sở Nội vụ - đơn vị nếu chuyển động tốt sẽ góp phần mạnh mẽ tạo chuyển động cho toàn tỉnh.

Thu Giang

Tin mới

U20 Việt Nam

Ra châu lục để thấy một khoảng cách vời vợi

(Baonghean.vn) - Một giải đấu chính thức lứa U20 và một giải giao hữu quốc tế U23 châu lục như Doha Cup 2023 mới đây có thể giúp chúng ta hình dung bức tranh tổng thể về sự phát triển của bóng đá trẻ châu lục và định hình được vị trí của chúng ta ở đâu hiện nay trong những bước đi vươn tầm.
Thẳm Tông

Khám phá hang Thẳm Tông ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nằm ở xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, hang Thẳm Tông được phát hiện từ nhiều năm qua và vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ thú. Thẳm Tông đang được xây dựng thành điểm du lịch thu hút du khách tìm về xã vùng cao Bình Chuẩn và huyện Con Cuông.
Người Đan Lai chật vật tìm kế sinh nhai ở Khe Nóng

Người Đan Lai chật vật tìm kế sinh nhai ở Khe Nóng

(Baonghean.vn) - 14 năm kể từ khi triển khai dự án xây dựng làng định canh, định cư để đưa 50 hộ dân Đan Lai quay về bản cũ Khe Nóng (xã Châu Khê, huyện Con Cuông), cuộc sống của bà con nơi đây đang rất khó khăn. Không còn có thể dựa vào rừng như trước đây, họ đành phải vật lộn tìm kế sinh nhai.
Tỷ phú Elon Musk và các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo

Tỷ phú Elon Musk và các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo

(Baonghean.vn) - Trong một bức thư ngỏ viện dẫn những rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội và nhân loại, tỷ phú Elon Musk cùng một nhóm các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và giám đốc điều hành các tập đoàn công nghệ kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo trong 6 tháng.
HLV Park Hang seo

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin có thể tái xuất, dẫn dắt 1 đội V.League; Văn Toàn kiến tạo trong trận đại thắng của Seoul E-Land

(Baonghean.vn) - Bộ đôi Park Hang-seo và Lee Young Jin hoàn toàn có thể tái xuất và tham gia dẫn dắt một đội bóng ở V.League; Tiền đạo Văn Toàn vào sân từ ghế dự bị nhưng có 1 đường chuyền để đồng đội ghi bàn...Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thời gian vừa qua có tới 52/63 địa phương xảy ra vụ việc nhiều đối tượng giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn PCCC và CNCH nhằm trục lợi.
Tản văn hay: Quê hương không đi xa cũng nhớ

Tản văn hay: Quê hương không đi xa cũng nhớ

(Baonghean.vn) - Ngô Văn Cư đã giãi bày tình cảm với quê hương của ông, nhưng khác với nhiều tác giả khác, ông không viết trong nỗi nhớ của một người tha hương. Ngay từ nhan đề tác phẩm, ông khẳng định rằng quê hương không đi xa cũng vẫn nhớ.