Nghệ An công bố danh sách 18 doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến cuối tháng 6/2019, có 18 đơn vị, doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lớn.
Báo Nghệ An xin đăng tải các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm kéo dài. Tính đến ngày 30/6/2019. Danh sách do BHXH  tỉnh cung cấp: