Nghệ An dẫn đầu Cụm thi đua Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Tổng hợp chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2016, tỉnh Nghệ An đạt gần 990 điểm, xếp thứ nhất Cụm thi đua Bắc Trung Bộ. Kết quả này được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ được tổ chức sáng 10/3.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng cụm thi đua Bắc Trung bộ năm 2016 khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Cụm trưởng cụm thi đua; Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Cụm phó cụm thi đua đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2016, các tỉnh Bắc Trung bộ đã chủ động phát động, thực hiện phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, trên tinh thần “Càng khó càng phải thi đua”.

Các phong trào phòng trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần tự giác, tự rèn luyện, tinh thần yêu nước, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An thay mặt cụm thi đua Bắc Trung bộ trình bày báo cáo tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Thành Chung.

Theo kết quả tổng hợp chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2016 của Cụm thi đua Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An đạt gần 990 điểm xếp thứ nhất và được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Thanh Hóa xếp thứ hai với  985 điểm, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến nội dung Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị năm 2014 về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết điển hình tiên tiến; Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; Luật thi đua, khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ ký giao ước thi đua năm 2017. Ảnh: Thành Chung.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2017, Cụm thi đua Bắc Trung Bộ thống nhất một số giải pháp trọng tâm, đó là: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác thi đua; Nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, cụm, khối thi đua; Phát hiện, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến; Chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng của Hội đồng khoa học sáng kiến các cấp; Nâng cao chất lượng khen thưởng, như khen ít nhưng hiệu quả lớn; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn; Chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, ban hành chương trình, hành động, kế hoạch kiểm tra định kỳ để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng.   

Đồng chí Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ tặng hoa cho Cụm trưởng cụm thi đua năm 2017. Ảnh: Thành Chung.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Phương Thanh - Phó Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh Bắc Trung bộ cần: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về Thi đua khen thưởng đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung thi đua vào các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra để phong trào thi đua đứng hướng, đúng mục tiêu; Phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực...

Cụm thi đua Bắc Trung bộ đã bầu tỉnh Quảng trị làm Cụm trưởng cụm thi đua năm 2017.

Thanh Sơn