Nghệ An: Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt 99,73%, cao nhất cả nước.

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhiệm kỳ qua, đến nay, Nghệ An có tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập là 21.539, vượt mục tiêu Nghị quyết (20.000 doanh nghiệp), trong đó có 12.399 doanh nghiệp đang hoạt động chiếm 57,6% tổng số doanh nghiệp đăng ký. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký qua mạng cao nhất cả nước.
Giai đoạn 2016 - 2019, doanh nghiệp Nghệ An phát triển nhanh về số lượng, hoạt động đa dạng ở các ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt 6.969 doanh nghiệp (tăng bình quân 9,1%/ năm) với tổng vốn đăng ký đạt 43.219 tỷ đồng (tăng bình quân 30,45%/năm).

Doanh nghiệp Nghệ An đang gồng mình trước dịch Covid -19. Ảnh: Lâm Tùng
Đến nay, tại Nghệ An, tổng số doanh nghiệp đăng ký là 21.539, vượt mục tiêu Nghị quyết (20.000 doanh nghiệp), trong đó có 12.399 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 57,6% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập), đóng góp khoảng 48% - 50% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.
Tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và hoạt động hiệu quả.

Nghệ An đang khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và minh bạch hóa.

Hiện nay, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thành lập mới là 1,71 ngày, hồ sơ thay đổi là 1,87 ngày. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đến nay đạt 99,73%, cao nhất cả nước. 

Biểu đồ tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động tại Nghệ An. Đồ họa: Lâm Tùng