Báo Nghệ An điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày
Truyền hình Báo Nghệ An

Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh, tức 10% chỉ tiêu trồng 1 tỷ cây xanh của cả nước trong giai đoạn 2021 - 2025.