Nghệ An: Đầu tư 5.000 tỷ đồng triển khai gần 200 công trình thủy lợi

(Baonghean.vn) - Cử tri các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Diễn Châu kiến nghị tỉnh cân đối ngân sách đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp

Vấn đề này Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời như sau: 

Trong giai đoạn từ 2006 - 2016, được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Nghệ An đã kêu gọi đầu tư, triển khai hàng loạt dự án hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh từ các nguồn vốn: Vốn nước ngoài (ADB, WB, JI CA), Trái phiếu chính phủ, vốn TW đầu tư qua các chương trình an toàn hồ chứa, vốn ngân sách tỉnh ...; đã lập và phê duyệt hơn 300 dự án với tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng, trong đó đã triển khai được gần 200 công trình với kinh phí đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. 

Thi công dự án công trình thủy lợi Bản Mồng

Nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: hồ chứa nước Vực Mấu (vốn WB), hồ Sông Sào, Vệ Vừng - Quán Hài, Khe Là - Khe Đá, cụm hồ Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương (vốn TPCP), các hồ chứa ách yếu dung tích từ 0,7 triệu m3 trở lên: hồ Đồng Sằng, Tân Thắng, Khe Canh, Đồng Thiêng, Tràng Đen, Xuân Dương, Khe Ngầm, Hủng Cốc, Đá Hàn, Trảng Không, Khe Bò, Vệ Riềng, Khe Am, Lò Sả, Khe Nu (vốn an toàn hồ chứa của TW); 50 trạm bơm điện và gần 2.000 km kênh mương các loại ..v.v..

Giai đoạn này tỉnh cũng đã được TW hỗ trợ khoảng 1.200 tỷ đồng để tu sửa các công trình thủy lợi nhỏ từ nguồn vốn khắc phục bão lụt, chống hạn, thủy lợi phí. Nguồn ngân sách tỉnh hàng năm đầu tư cho các công trình thủy lợi khoảng 80-100 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý, các trạm bơm điện và hệ thống kênh mương loại 3.

Cầu kết hợp tràn chống lũ ở Nghi Thái ( Nghi Lộc) được đầu tư bằng nguồn vốn JICa

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm như: dự án hồ chứa nước Bản Mồng, Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc; Củng cố, nâng cấp đê Tả Lam, đoạn từ Nam Đàn đến Rào Đừng, Dự án quản lý thiên tai WB5; hồ Khe Lại - Vực Mấu; Dự án Vách Nam - Sông Bùng, đê Nghi Yên, Bãi Ngang, Quỳnh Lập; Dự án nâng cao an toàn đập (WB 8); Cống ngăn mặn, giữ ngọt Sông Mơ; Xúc tiến vận động nguồn vốn cho các dự án: Trạm bơm tại cống Nam Đàn, Kênh Lam Trà, hệ thống thủy lợi Nậm Việc; cống ngăn mặn, giữ ngọt Sông Lam...

Như vậy, trong thời gian 10 năm gần đây (2006-2016) tỉnh ta đã thực hiện rất tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, là tỉnh được các Bộ, ngành TW đánh giá cao trong việc thu hút các dự án ODA về thủy lợi. Tuy nhiên do số lượng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh rất lớn ( là 1 trong những tỉnh có số lượng công trình nhiều nhất cả nước) nên nhu cầu để nâng cấp các công trình đòi hỏi rất nhiều kinh phí; mặt khác do trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 11-NQ/CP, Chỉ thị 1792/CT-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát và cắt giảm đầu tư công nên nguồn vốn đầu tư bị hạn chế, vì vậy chưa thể đầu tư hoàn thiện toàn bộ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Thi công kếnh tưới tiêu ở xã Nghi Trung, Nghi Lộc

 Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan tiếp tục vận động các nguồn vốn ODA, vốn Trung ương để tiếp tục thực hiện các dự án thủy lợi trọng điểm, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách để đầu tư các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Hệ thống hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 2.000 công trình, trong đó có các công trình đầu mối lớn thuộc hệ thống thủy lợi Bắc và hệ thống thủy lợi Nam (như Bara Đô Lương, cống Mụ Bà, cống Diễn Thành, Diễn Thủy, cống Nam Đàn, Bến Thủy, Bara Nghi Quang ...); 1.163 hồ chứa nước; 559 trạm bơm điện; 427 đập dâng và 7.950km kênh mương các loại (trong đó: 4.900 km đã được kiên cố hóa).

Gia Huy (Tổng hợp)