Nghệ An đề xuất 3 nhóm vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội

(Baonghean.vn) - Tham gia thảo luận tại hội nghị trực tuyến về Quốc hội về triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề xuất Quốc hội 3 nhóm vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát và phát triển tỉnh Nghệ An.
Sáng 4/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Chủ trì tại điểm cầu Nhà Quốc hội có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội.

Nâng chất lượng, hiệu quả công tác giám sát

Trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2022, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát tập trung vào 4 chuyên đề. Bao gồm 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác quy hoạch và việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là việc thực hiện pháp luật đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2019 - 2020.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ huy động các cơ quan ở Trung ương cùng Đoàn ĐBQH, HĐND 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia cùng giám sát 4 chuyên đề.

Yêu cầu đặt ra trong giám sát phải có hiệu quả, hiệu lực, theo tận cùng các vấn đề được giám sát; phải huy động tổng lực các cơ quan chức năng, các lực lượng tham gia vào hoạt động giám sát.

Giám sát phải đưa ra những nhận xét, đánh giá sát tình hình thực tiễn từng lĩnh vực; đưa ra những kiến nghị, đề xuất sắc sảo; phải đeo bám, giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị giám sát của các cơ quan chức năng, nhằm tạo được những chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và cử tri cũng như yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

“Nét mới trong hoạt động giám sát lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, khi phát hiện dấu hiệu sai phạm đối với tất cả các lĩnh vực thì chuyển hồ sơ về cho các cơ quan chức năng nhằm nâng cao năng lực giám sát của Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đặt ra yêu cầu, phương pháp giám sát phải đảm bảo khoa học, tổ chức giám sát chặt chẽ; cán bộ tham gia giám sát phải có bản lĩnh và Quốc hội cũng sẽ có cách giám sát lại những người thực hiện nhiệm vụ giám sát.  

Giám sát việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm nội dung đầu tư các công trình, dự án. Ảnh: Mai Hoa

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức tham gia giám sát cần tập trung các nguồn lực, triển khai kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ và đảm bảo yêu cầu tiến độ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Trong quá trình triển khai giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không làm ảnh hưởng, phiền hà đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các đối tượng được giám sát, nhất là trong điều kiện chống dịch Covid-19 như hiện nay.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, hội nghị đã được nghe một số kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội thời gian qua và nghe nhiều ý kiến thảo luận từ phía các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương liên quan đến một số kinh nghiệm hoạt động giám sát cũng như khó khăn, vướng mắc liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và của HĐND các cấp nói riêng.

Đồng tình cao với nghị quyết, kế hoạch giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 4 chuyên đề trọng tâm năm 2022, các ý kiến cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để đảm bảo hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và thực hiện 4 chuyên đề giám sát theo kế hoạch nói riêng có hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất Quốc hội 3 nhóm vấn đề. Ảnh: Mai Hoa

Những đề xuất của tỉnh Nghệ An

Tham gia trao đổi tại hội nghị, thay mặt tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã khẳng định hoạt động giám sát của Quốc hội thời gian gia có nhiều tác động tích cực đối với thực tiễn, nhất là thông qua giám sát đã kiến nghị bổ sung, sửa đổi nhiều quy định, cơ chế, chính sách của Quốc hội, Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề xuất Quốc hội 3 nhóm nội dung. Cụ thể, Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về giám sát, làm rõ phạm vi, đối tượng giám sát tối cao, tăng cường tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của các hình thức giám sát; tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, quy định cụ thể, rõ ràng về chế tài xử lý trách nhiệm dựa trên mức độ hoàn thành các kiến nghị giám sát. Đẩy mạnh công tác “hậu” giám sát trên 2 phương diện, giám sát việc thực hiện nghị quyết giám sát và xem xét việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.  

Liên quan đến giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ của Quốc hội năm 2022, mặc dù yêu cầu giám sát độc lập của Đoàn ĐBQH và HĐND các địa phương, tuy nhiên khi tổ chức giám sát UBND cùng cấp cần tổ chức cuộc làm việc chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội quá trình giám sát tại địa phương quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tạo điều kiện giúp Nghệ An hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và Thông báo số 55/TB-TW ngày 20/7/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW./.

Tin liên quan

Các tin khác