Nghệ An đứng đầu cả nước về xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

(Baonghean.vn) - Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng các kho thuốc BVTV tồn lưu lớn nhất trên cả nước với 913 điểm từ thời kỳ chiến tranh và thời kỳ bao cấp để lại.

Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước, Nghệ An là tỉnh có nhiều điểm nhất trên cả nước với 189/240 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật thuộc phụ lục I và 79/95 điểm tồn lưu thuộc phụ lục II.

Thực hiện kế hoạch nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2011 cho đến năm 2015, Nghệ An đã tiến hành 22 đề án điều tra, khảo sát xác định phạm vi mức độ ô nhiễm cho 178 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật; đã điều tra xong 102 điểm trong đó có 40 điểm phải xử lý, 61 điểm phải cải tạo phục hồi môi trường, 1 điểm chỉ thực hiện quan trắc theo dõi; đang thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá phạm vi mực độ ô nhiễm 76 điểm. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện 149 điểm (trong đó có 3 điểm phát sinh không nằm trong Quyết định số 1946/QĐ-TTg), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện 32 điểm.

Xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở xóm Mậu 2, Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Mỹ Hà

Cho đến nay Nghệ An đã và đang triển khai 20 dự án (21 điểm) xử lý ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; trong đó có 6 dự án đã hoàn thành nghiệm thu và hoàn trả mặt bằng cho địa phương, 5 dự án đã hoàn thành các hạng mục công trình xử lý, 7 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp triển khai thực hiện 2 dự án trong chương trình Dự án POP hỗ trợ bốc xúc phần đất ô nhiễm nặng mang đi xử lý bằng phương pháp đốt nhiệt độ cao.

Qua tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia, Nghệ An được đánh giá là tỉnh dẫn đầu trong cả nước về việc thực hiện các dự án xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Trân Châu