Nghệ An: Dùng nguồn cấp bù thủy lợi phí chống hạn vùng cao

(Baonghean.vn) - Thời điểm này các địa phương vùng cao Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn đang chủ động các giải pháp chống hạn cho lúa xuân, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do hạn gây nên.

Huyện Kỳ Sơn gieo cấy 300 ha lúa xuân nhưng do điều kiện nguồn nước khó khăn nên huyện chỉ gieo cấy 277 ha, còn lại chuyển sang trồng ngô. Để đối phó với hạn hán, huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân đẩy nhanh chăm sóc lúa kịp thời trổ vào khung thời vụ an toàn (tránh giai đoạn nắng nóng). Các tổ thủy nông thôn, bản thường xuyên, bám đồng ruộng điều tiết nước hợp lý.

Trong năm 2016, huyện Kỳ Sơn được cấp nguồn cấp bù thủy lợi phí 1,2 tỷ đồng để tu sửa các công trình trọng điểm bao gồm công trình thủy lợi kênh mương Na Khương, Na Loi, thủy lợi kênh mương Yên Hòa, Mỹ Lý, thủy lợi Na Ngan xã Chiêu Lưu …

Bà con xã Tam Đình, Tương Dương nạo vét kênh mương.

Tại huyện Con Cuông, để chống hạn, người dân Con Cuông đã tu sửa và làm mới trên 100 guồng quay lấy nước; Tu sửa và đắp mới trên 200 phai lấy nước ở các khe suối. Bà con chuẩn bị được 16 máy bơm dầu dã chiến chủ yếu ở các xã Châu Khê, Chi Khê, Lạng Khê, Yên Khê, Mẫu Đức… Huyện có cơ chế chính sách như trích ngân sách hỗ trợ tiền bơm dầu cho bà con trên 50 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện Con Cuông, nguồn cấp bù thủy lợi phí trong năm 2016 được 3 tỷ đồng, Công ty thủy lợi huyện cân đối 1,4 tỷ đồng để duy tu sửa chữa 10 công trình vừa và nhỏ...

Trong những năm qua, chính sách cấp bù thủy lợi phí của Chính phủ đã và đang tạo ra nguồn lực để đầu tư, quản lý, khai thác bảo vệ, duy tu hệ thống công trình thủy lợi. Đặc biệt đối với vùng rẻo cao, từ nguồn thủy lợi phí đã góp phần phát huy có hiệu quả năng lực tưới tiêu cho vụ lúa xuân.

Ông Lô Quốc Hội ở bản Lủng xã Tam Thái, Tương Dương tháo nước vào ruộng.

Với huyện Tương Dương, vụ xuân này gieo cấy trên 650 ha lúa xuân. Ngay từ đầu vụ, ngoài việc huy động nhân dân nạo vét thông thoáng hầu hết các tuyến kênh. Bằng nguồn cấp bù thủy lợi phí trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Huyện tu sửa kênh mương ở Văng Môn, Tam Hợp trên 200 triệu đồng tưới cho trên 15 ha lúa, sửa chữa kênh mương xã Xiêng My trên 300 triệu đồng tưới trên 30 ha lúa. Bằng nguồn vốn lồng ghép, huyện Tương Dương còn sửa chữa đập Tùng Hương trị giá 1,5 tỷ đồng đưa vào sử dụng vụ xuân năm nay.

Khe suối ở Châu Hồng, Quỳ Hợp cạn nước ảnh hưởng nước tưới vụ xuân.

Để nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi, các địa phương tăng cường quản lý, khai thác, đảm bảo khép kín các hệ thống công trình thuỷ lợi. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp hoạt động của các công ty quản lý thủy lợi, củng cố và kiện toàn các tổ chức hợp tác dùng nước, để nâng cao hiệu quả từ nguồn cấp bù thủy lợi phí.

Văn Trường