Nghệ An được thụ hưởng hơn 14 triệu USD từ dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm