Nghệ An được Trung ương đánh giá xây dựng tốt đề án vị trí việc làm

(Baonghean.vn) - Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương của cả nước xây dựng tốt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chiều 3/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017. Hội nghị có 72 điểm cầu trong toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong tháng 4, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng; các kết luận số 01,02,03-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong đó, tập trung tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Tích cực triển khai, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Bá Tài

Đối với Nghệ An, trong tháng 4/2017, công tác tổ chức xây dựng đảng đã hoàn thành 9 nội dung trọng tâm.

Trong đó, tỉnh được Trung ương đánh giá cao việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ thư ký, hội đồng thẩm định đề án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng đề án.

Trong quá trình xây dựng đề án Nghệ An đã phát hiện những chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, xác định được số lượng vị trí vị việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Từ đó, các địa phương đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần làm giảm biên chế theo tinh thần Nghị Quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; bảo đảm đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản tối thiểu là 10% tổng biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước.

Bá Tài

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)