Nghệ An: Giải ngân đầu tư công cao hơn cả nước

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân 5 tháng của Nghệ An đạt 33,57% (cao hơn bình quân chung cả nước, cả nước mới giải ngân đạt 23,25%), so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao.
Báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Nguồn đầu tư công tập trung năm 2020 đã được giao là 4.043.799 triệu đồng, khối lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 1.470.000 triệu đồng, đạt 36,35% kế hoạch.
Tỷ lệ giải ngân 5 tháng đầu năm đạt 1.357.669 triệu đồng, đạt 33,57% (cao hơn bình quân chung cả nước, cả nước mới giải ngân đạt 23,25%), so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao.
Xây dựng đường NTM ở xã Kỳ Tân - Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thảo
Ước 6 tháng khối lượng thực hiện đạt 45,48% và giải ngân đạt 41,35% kế hoạch. Chi tiết giải ngân 5 tháng và ước 6 tháng từng nguồn vốn như sau:

Như vậy, có 3 nguồn giải ngân đạt khá so với mức bình quân chung là nguồn thu xổ số kiến thiết 42,67%, nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 42,4% và nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí tính điểm 34,86%.

Nếu tính theo các dự án do các huyện, thành, thị trực tiếp quản lý:
Có 10 huyện giải ngân khá, đạt trên 40%, trong đó có 6 huyện trên 55%.
Đồ họa: Lâm Tùng

Một số ngành, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân khá như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 41,3%, Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An 80,59%, Văn phòng UBND tỉnh 49,67%, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An 91,26%...