Nghệ An: Giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt hơn 15%

(Baonghean.vn) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Nghệ An 6 tháng đầu năm đạt khá, nhưng có 3 nguồn giải ngân thấp làm giảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn nước ngoài.
Vướng GPMB, tiến độ giải ngân dự án đường Vinh - Cửa Lò hiện đang chậm. Ảnh: Việt Phương

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm tại hội nghị trực tuyến mới đây của UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ cho hay, hiện nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt trên 44% (cao hơn mức bình quân chung cả nước (32,53%) và cao hơn so với cùng kỳ (gần 40%). 

Tuy nhiên, 3 nguồn giải ngân thấp làm giảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn nước ngoài. Đặc biệt, nguồn chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch giao 557.844 triệu đồng, nhưng đến nay mới giải ngân hơn 84.000 triệu đồng, chỉ đạt trên 15%.

Trong đó, đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch được giao là 238.444 triệu đồng, đến nay giải ngân chỉ đạt 15%. Nguyên nhân chậm là do quá trình tham mưu phân bổ phải thảo luận qua nhiều vòng. Vì vậy, đến ngày 3/5/2018 mới có quyết định phân bổ chi tiết cho các dự án với số tiền 224.685 triệu đồng; hiện còn 13.759 triệu đồng chưa phân bổ.

Đồ họa: Việt Phương

Đối với nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2018 phần đầu tư phát triển là 319.400 triệu đồng đã được UBND tỉnh phân bổ theo định mức cho các xã nhưng chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án. Do quá trình triển khai hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục của một số địa phương chậm nên đến thời điểm này mới phân bổ chi tiết đợt 1 với số tiền 182.696 triệu đồng; số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 136.704 triệu đồng, số vốn này chủ yếu dự kiến phân bổ các dự án mới nhưng các dự án này mới đang ở bước hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục nên chưa đủ điều kiện bố trí vốn.

Việc giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực chương trình mục tiêu quốc gia chậm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân đầu tư công nói chung, giảm tác động tích cực từ các dự án, công trình đã được quyết định đầu tư tới đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành thị về triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra sáng 12/7.