Nghệ An: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt gần 33%

(Baonghean.vn) - Kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Nghệ An được Trung ương giao là 5.450 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 2.189 tỷ đồng, đạt hơn 40%; giải ngân 1.795 tỷ đồng, đạt gần 33%, cao hơn mức bình quân chung cả nước 24,7%.
Yên Thành là một trong những huyện có tiến độ giải ngân khá. Trong ảnh: Thi công tuyến đường thị trấn - Đức Thành, Yên Thành. Ảnh: Thu Huyền

Kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Nghệ An được Trung ương giao là 5.450 tỷ đồng (chưa bao gồm nguồn chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng được cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện để cấp phát trực tiếp cho các đơn vị thụ hưởng). Khối lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 2.189 tỷ đồng, đạt hơn 40%; giải ngân 1.795 tỷ đồng, đạt gần 33% - cao hơn mức bình quân chung cả nước 24,7%; Ước 6 tháng giải ngân 2.583 tỷ đồng, đạt 47%.

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư, có 3 nguồn giải ngân đạt khá là chương trình mục tiêu Chính phủ, thu sử dụng đất và nguồn thu xổ số kiến thiết. Có 5 huyện giải ngân rất khá, đạt trên 50% là Yên Thành 72%, Quỳnh Lưu 64,2%, Thanh Chương 56,37%, Hưng Nguyên 56,29% và Diễn Châu 55,39%.

Có 6 địa phương đạt trên 40% là Anh Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Tương Dương và thị xã Cửa Lò.

Một số huyện đã có chuyển biến từ chưa giải ngân đồng nào hoặc giải ngân thấp trong quý 1 nhưng đến nay đã giải ngân đạt trên mức bình quân cả tỉnh là Tương Dương 41%, Con Cuông 37,64%, Thị xã Thái Hòa 34,61% và Thành phố Vinh 33,1%.

Đồ họa: Thu Huyền

Tuy nhiên, hiện nay có một số nguồn vốn, một số đơn vị giải ngân vẫn còn chậm. Đặc biệt, có 2 nguồn giải ngân thấp làm giảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn nước ngoài. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch 2018 được giao là 557,8 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân hơn 32 tỷ đồng, chỉ đạt 5,76%.

Đối với nguồn vốn nước ngoài, kế hoạch 2018 được giao 671,2 tỷ đồng bố trí cho 09 dự án. Tính đến nay mới giải ngân được 146 tỷ đồng, đạt gần 22% kế hoạch được giao.  

Có 4 địa phương giải ngân đạt thấp dưới 20% là Nam Đàn 4,84%, Thị xã Hoàng Mai 16,62%, Quế Phong 19,12% và Kỳ Sơn 19,18%.

Để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, theo lãnh đạo Sở KH&ĐT, hiện nay các đoàn công tác của tỉnh đang tiến hành kiểm tra tiến độ ở các địa phương. Sau khi các đoàn báo cáo kết quả kiểm tra, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đánh giá dự án, phân loại các nhóm vướng mắc theo từng địa bàn, từng ngành, lĩnh vực để có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục hành chính ở các khâu thẩm định dự án, thiết kế dự toán, nhập tabmis kế hoạch vốn, thủ tục giải ngân... ở các ngành, các cấp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.