Nghệ An: Hiệp thương thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thảo luận, thống nhất thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV gồm 17 người.
Chiều 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Căn cứ quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết số 64/NQ/HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu đã được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất; kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; ý kiến của tổ chức các cấp quản lý và giới thiệu người ứng cử cùng với đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử của một số người ứng cử, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2021 gồm 17 người (không bao gồm 6 người do Trung ương hiệp thương giới thiệu) để hội nghị thỏa thuận, xem xét quyết định.

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tạị hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, 56 đại biểu trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQ cấp huyện đã thảo luận, thống nhất thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 17 vị (không tính 6 vị do Trung ương hiệp thương).

Trong tổng số 17 người ứng cử được thống nhất lựa chọn để lập danh sách chính thức có cơ cấu kết hợp: nữ 12 người, chiếm tỷ lệ 70,6%; trẻ tuổi 6 người, chiếm tỷ lệ 35,3%; dân tộc thiểu số 5 người, chiếm tỷ lệ 29,4%; ngoài Đảng 1 người, chiếm tỷ lệ 5,9%; tái cử 2 người.

Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tham gia ý kiến. Ảnh: Mai Hoa

Sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ gửi biên bản và danh sách chính thức những người ứng cử đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử tỉnh để lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đơn vị bầu cử đã được ấn định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện để hướng dẫn việc tổ chức hội nghị công tác vận động bầu cử theo quy định.

Các đại biểu tham gia hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa