Nghệ An: Hơn 2.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Theo thống kê, có khoảng 697 hộ ở Nghệ An bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phải tái định cư, tổng kinh phí GPMB đối với các đoạn qua Nghệ An là 2.191 tỷ đồng.

Trong tổng kinh phí 2.191 tỷ đồng cho GPMB các đoạn qua Nghệ An, thì phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu là 1.033 tỷ đồng; phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt là 1.088 tỷ đồng.

Sơ đồ hướng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua Diễn Châu. Ảnh: Lâm Tùng

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km, thuộc tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt; đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó,  đi qua đất nông nghiệp là 66,8km (76%); đi qua đất khu dân cư là 21km (24%).

Theo ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở GTVT, đại diện theo dõi, đôn  đốc dự án đoạn qua Nghệ An, thì hiện công tác vốn cho GPMB đang được tiến hànhCông tác phê duyệt phương án tổng thể qua các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên đã hoàn thành. Còn lại thị xã Hoàng Mai đang thực hiện.

Hiện nay, Nghệ An đã được cấp 660 tỷ đồng GPMB cho dự án này; phần thuộc tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã chuyển kinh phí về Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thị xã 320 tỷ đồng, trong đó: Thị xã Hoàng Mai 90 tỷ đồng, huyện Quỳnh Lưu 100 tỷ đồng, huyện Diễn Châu (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) 90 tỷ đồng, huyện Yên Thành 40 tỷ đồng.

Thăm dò làm cầu đoạn đi qua Quỳnh Lưu thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Việt Hùng

Phần thuộc tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã chuyển kinh phí về các Hội đồng bồi thường GPMB các huyện 340 tỷ đồng, trong đó: Huyện Diễn Châu 80 tỷ đồng, huyện Nghi Lộc 60 tỷ đồng, huyện Hưng Nguyên 200 tỷ đồng.