Nghệ An: Hơn 3.666 tỷ đồng đầu tư vùng đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Với nguồn vốn hơn 3.666 tỷ đồng, Nghệ An đã đầu tư vào các dự án thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang.
Người nghèo trên địa bàn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong được hỗ trợ nuôi bò sinh sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của UBND tỉnh, trong năm 2019, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 3.666 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương đầu tư theo mục tiêu Chương trình giảm nghèo hơn 3.558 tỷ đồng; còn lại hơn 100 tỷ đồng là ngân sách địa phương và xã hội hóa.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn Nghệ An trong năm 2019. Đồ họa: Lâm Tùng
Với nguồn vốn đó, Nghệ An đã đầu tư vào thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã biên giới, an toàn khu và các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi. 
Vốn đầu tư vào các dự án hỗ trợ đối với các đối tượng vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn Nghệ An trong năm 2019. Đồ họa: Lâm Tùng

Trong đó, Nghệ An thực hiện cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi ước đạt hơn 2.624 tỷ đồng; mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, gần 184 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo hơn 43 tỷ đồng; Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hơn 31 tỷ đồng; hỗ trợ về giáo dục hơn 151 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo 13 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm gần 16,5 tỷ đồng...

Nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào xã Mường Típ (Kỳ Sơn) bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngoài ra, Nghệ An còn thực hiện các chương trình, dự án khác, như: Chương trình 30a (294 tỷ đồng); Chương trình 135 (185 tỷ đồng); hỗ trợ cây trồng, vật nuôi tại các huyện nghèo và vùng bãi ngang.

Chương trình giảm nghèo đã tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, một số nhu cầu thiết yếu như: nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm... đã giải quyết được, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Ước đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,0%.

Nghệ An có 111 xã và 191 thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, vùng miền núi thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 và 12 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 5,54% (tương đương 51.949 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 8,72% (tương đương 81.669 hộ).