Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ Nghệ An đã có hướng dẫn sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến phương án sắp xếp, bố trí cán bộ

Trước hết, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương thực hiện rà soát, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo các nhóm:

- Nhóm 1: Những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục bố trí công tác.

- Nhóm 2: Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội theo luật.

- Nhóm 3: Những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

- Nhóm 4: Những người có nguyện vọng chuyển công tác đến các đơn vị khác.

- Nhóm 5: Những người có nguyện vọng nghỉ hưởng chế độ trợ cấp một lần…

Đối với cán bộ chuyên trách có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục bố trí công tác ở nhóm (1): dự kiến nhân sự để bố trí vào các chức vụ cán bộ chuyên trách cho đơn vị hành chính mới; những trường hợp khác xem xét điều động, bố trí vào các chức vụ cán bộ chuyên trách ở các đơn vị hành chính cấp xã khác (nếu có điều kiện).

Còn với công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục bố trí công tác ở nhóm (1): dự kiến nhân sự để bố trí vào các chức danh công chức cho đơn vị hành chính mới; những trường hợp khác xem xét điều động, bố trí vào các chức danh công chức ở các đơn vị hành chính cấp xã khác (nếu có điều kiện) hoặc lựa chọn, giới thiệu để bầu giữ các chức vụ cán bộ chuyên trách.

Riêng với viên chức y tế sẽ thực hiện theo đề án sắp xếp lại các trạm y tế xã của Sở Y tế.

Đối với viên chức, nhân viên các trường học: Trước mắt giữ ổn định, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án sắp xếp và Đề án vị trí việc làm phù hợp với biên chế và nhiệm vụ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: dự kiến nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục công tác để bố trí vào các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính mới đúng theo số lượng theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Cán bộ công chức thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh Thanh Lê
Cán bộ công chức thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Sở Nội vụ lưu ý các địa phương khi xây dựng phương án và thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định của cấp trên.

Giải quyết chế độ, chính sách

Sở Nội vụ đề xuất phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Theo đó, đối với những cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục bố trí công tác ở nhóm (1), nhưng chưa có thể bố trí công tác ngay vào các vị trí, chức vụ, chức danh phù hợp với số lượng định biên theo quy định của Chính phủ thì trước mắt tạm thời bố trí, sử dụng bổ sung vào các vị trí, chức vụ, chức danh phù hợp.

Trường hợp các chức vụ cán bộ còn dư dôi có thể bố trí tăng thêm một số vị trí cấp phó nếu cần thiết, đến đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tháng 4/2020) phải sắp xếp lại cho đủ số lượng cán bộ theo quy định.

Về lâu dài, cần có giải pháp để sắp xếp, điều chuyển, bố trí vào các vị trí, chức vụ cán bộ, chức danh công chức trong hệ thống chính trị một cách phù hợp, để sau 5 năm kể từ ngày có nghị quyết của UBTVQH về sáp nhập xã, các đơn vị hành chính đảm bảo số lượng cán bộ, công chức đúng theo quy định.

Hưng Nguyên địa phương có nhiều xã thuộc diện sáp nhập. Ảnh: Sách Nguyễn
Hưng Nguyên địa phương có nhiều xã thuộc diện sáp nhập lần này. Ảnh: Sách Nguyễn

Trong quá trình bố trí, sắp xếp, nếu cán bộ cấp xã thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

Đối với những cán bộ, công chức ở nhóm (2) và (3): Tạo điều kiện thuận lợi để họ được nghỉ hưu theo chế độ và theo nguyện vọng, đồng thời giải quyết chế độ chính sách theo quy định chung của nhà nước và chế độ hỗ trợ của tỉnh.

Đối với những cán bộ, công chức ở nhóm (4): Tạo điều kiện thuận lợi để họ được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Đối với những cán bộ, công chức ở nhóm (5): Tạo điều kiện thuận lợi để họ được nghỉ việc, đồng thời giải quyết chế độ chính sách theo quy định chung của nhà nước và chế độ hỗ trợ của tỉnh.

Xã Nghi Hợp sẽ sáp nhập với xã Nghi Khánh. Ảnh: Thanh Lê
Xã Nghi Hợp sẽ sáp nhập với xã Nghi Khánh thành xã Khánh Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thể  tiếp tục bố trí vào các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính mới thì giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của tỉnh, hoặc nghỉ hưởng chế độ BHXH đối với những người có tham gia đóng BHXH.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy,  UBND cấp huyện có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách tại địa phương mình theo thẩm quyền, bảo đảm khách quan, minh bạch, có lý, có tình và ổn định tình hình ở cơ sở.

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp.

Lựa chọn, bố trí, sắp xếp những người có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện (nhất là độ tuổi, trình độ đào tạo) để bố trí vào các vị trí trong tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính mới và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng đó, quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư tại các xã, phường, thị trấn sau khi sắp xếp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Chung

Tin mới

Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Dịp này, đến với các bản làng có dịch vụ du lịch trải nghiệm ở miền Tây xứ Nghệ, du khách được trải nghiệm check-in bên những vườn mơ, vườn mận đẹp mơ màng; thưởng thức ẩm thực và lĩnh hội nhiều điều thú vị, bổ ích về lịch sử giàu bản sắc văn hoá các dân tộc vùng cao Nghệ An.
Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

(Baonghean.vn) - Theo số liệu tổng hợp của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), từ ngày 1- 31/1/2023, lực lượng CSGT đã tổ chức 2.250 ca tuần tra kiểm soát, với 10.504 lượt CBCS tham gia. Theo đó, đã lập biên bản vi phạm 3.649 trường hợp, trong đó 449 trường hợp xe khách.
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp đôn đốc thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, tại xã Nhôn Mai, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương làm trưởng đoàn đã đến tặng thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An.
Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

(Baonghean.vn) - Cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh được tiến hành nhằm ngăn chặn xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người. Những cơ sở karaoke, quán bar... không đủ tiêu chuẩn về an toàn PCCC, phần lớn do sử dụng vật liệu trang trí và cách âm dễ cháy phải ngưng hoạt động.
Đảng ta, chín mươi ba mùa Xuân!

Đảng ta, chín mươi ba mùa Xuân!

(Baonghean.vn) - Chín mươi ba năm trước, khi đất nước chìm trong bóng đêm nô lệ, một đốm lửa được nhóm sáng lên dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930).
Giữ bình yên biên giới

Giữ bình yên biên giới

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.
Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Nhìn vào danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số cao nhất Việt Nam năm 2022, không khó để thấy chiếm phần lớn là những mẫu xe trong khoảng giá từ 500-700 triệu đồng. Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Xpander lần lượt nằm ở 3 vị trí dẫn đầu với hơn 20.000 chiếc bán ra mỗi mẫu.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023; Lý do Man City để Joao Cancelo gia nhập Bayern Munich... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.