Nghệ An hướng dẫn thực hiện các nghi thức Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(Baonghean.vn)- UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 5398/UBND-KGVX, ngày 13/8, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương yêu cầu ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Nghi thức treo cờ rủ trong những ngày Quốc tang. Ảnh tư liệu IT

Thực hiện Công điện số 2954/CĐ-BVHTTDL ngày 12/08/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, UBND tỉnh Nghệ An giao:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020).

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn trong 2 ngày (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020); thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.