Nghệ An: Huy động hơn 30.843 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, trên địa bàn Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã huy động nguồn vốn, lồng ghép thực hiện được 30.843 tỷ đồng.
Người dân xã Minh Thành (Yên Thành) làm giao thông nông thôn. Ảnh: Thu Huyền

Sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, số tiêu chí của các xã tăng khá, bình quân từ 3,64 tiêu chí/xã năm 2010, đến nay đã đạt 14,68 tiêu chí/xã. Đến nay, toàn tỉnh đã có 181/431 xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh công nhận, chiếm 42%.

Tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện chương trình sau gần 8 năm được hơn 30.843 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp là 5.362,8 tỷ đồng (chiếm 17,39%); Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 9.505,6 tỷ đồng (30,82%); Vốn tín dụng là 5.104,7 tỷ đồng (16,55%); Vốn doanh nghiệp là 2.624,6 tỷ đồng (8,51%); Vốn dân đóng góp là 8.245,7 tỷ đồng (chiếm 26,73%).

Đồ họa: Hữu Quân

Theo đánh giá, mặc dù đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, và là một trong những tỉnh có xã đạt nông thôn mới nhiều nhất cả nước nhưng Nghệ An còn có sự chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện xây dựng NTM giữa các vùng, miền. Số xã đạt chuẩn NTM 9 huyện đồng bằng là 130/228 xã (đạt 57%) thì 11 huyện miền núi chỉ có 51/203 xã (đạt 25%).