Nghệ An khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3).
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia lớp học có 134 học viên. 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một khâu, mắt xích rất quan trọng trong công tác cán bộ. Bộ Chính trị đã có quy định về chế độ bồi dưỡng cập nhật đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm ở các cấp.

Thực hiện yêu cầu đó và để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND rất quan tâm chỉ đạo.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước phát triển, góp phần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đặc biệt trong giai đoạn đất nước ta đang hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội và thách thức đan xen; yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được trang bị lý luận, phẩm chất chính trị, có tư duy năng động, linh hoạt, sáng tạo và bám sát thực tiễn, đồng thời cập nhật các tri thức của thời đại.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp học để hướng tới bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Các cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng cho rằng, lớp học với lượng thông tin, kiến thức mong muốn được cập nhật lớn, vì vậy đề nghị ban quản lý lớp học và các giảng viên nghiêm túc trong công tác quản lý học viên; đánh giá bài thu hoạch cuối khóa của học viên một cách khách quan, phản ánh đúng trình độ học viên, tránh hình thức; đồng thời quá trình học tập cần phải tăng cường các hoạt động trao đổi, thảo luận, thực nghiệm, giải quyết các tình huống cụ thể trong thực tiễn, phát huy sự tương tác giữa giảng viên và học viên, giữa các học viên với học viên.

Đây chính là cơ hội để nhận diện và xử lý mọi vấn đề dựa trên cơ sở lý luận vững chắc, lấy lý luận để soi rọi và phân tích thực tiễn; lấy thực tiễn để kiểm chứng lý luận, nhằm phát huy tốt nhất khả năng và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa
Trong thời gian 1 tuần, các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật các nội dung chuyên đề, như: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Cải cách nền hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Định hướng chiến lược bảo vệ Tổ quốc cùng với những định hướng lớn trong phát triển tỉnh Nghệ An.